จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  รายการ คือ  Troponin I  จำนวน  11,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อ troponin i.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลาง troponin i.pdf