จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็เ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอ น้ำ ๑ ชั่วโมง จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อ.ชุดทดสอบสำเร็จรูป.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางชุดทดสอบสำเร็จรูป.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(1).pdf