เปิดใช้บริการอาคารผ่าตัดและคลอด รพ.ร้อยเอ็ด

นายแพทย์ เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ดำเนินการในการก่อสร้างอาผ่าตัดและคลอดหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากเดิมซึ่งมีห้องผ่าตัดรักษาผู้ป่วยจำนวน 6 ห้อง            แต่ปัจจุบันได้มีการขยายเปิดใช้บริการอาคารผ่าตัดหลังใหม่ จึงทำให้มีศักยภาพในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น   12 – 18 ห้อง และจะทำให้การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานในการให้บริการอย่างครบวงจร  โดยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  อาคารผ่าตัดหลังใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน ยังมีความจำเป็นในการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200 – 5  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ปานรดา  ด่านวันดี : เขียนข่าว