จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ น้ำยาล้างเครื่องมือผสมคลอเฮกซิดีน จำนวน 300 แกลลอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา ซื้อน้ำยาล้างมือชนิดผสมคลอเฮกซิดีน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางน้ำยาล้างมือ.pdf