จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ไหมเย็บแผลชนิดละลาย เบอร์ 1 เข็ม 40 มม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผล.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางไหมเย็บแผล.pdf