จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Peritoneal Dialysis soluton ๑.๕ % ๒,๐๐๐ ml  จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ x ๖ ถุง โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา peritoneal ๑.๕% ๒,๐๐๐l.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา peritoneal dialysis ๑.๕% ๒,๐๐๐ ml.pdf