จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Peritoneal Dialysis soluton ๑.๕ % ๕,๐๐๐ ml  จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ x ๒ ถุงโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา peritoneal 1.5 % 5,000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา peritoneal ๑.๕% ๕,๐๐๐l.pdf