จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Brimonidine tartrate ๐.๑๕% ๕ ml eye drop จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ ขวดโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา brimonidine.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา brimonidine.pdf