จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   เครื่องตรวจการได้ยินสมรรถภาพหูชั้นกลางหลายความถี่จำนวน 1 รายการ ราคา 380,000 บาท


ไฟล์แนบ : 1.เครื่องตรวจการได้ยิน.pdf