จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลฃร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก - เอว (Pedicular Screw) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก-เอว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางโลหะดามกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf