จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนยิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางข้อสะโพกเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf