จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุการแพทย์ ชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 170,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา ชุดล้างไตปลอดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางชุดล้างไตปลอดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf