จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวน  2,400 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา สารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางสารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf