จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ CBC จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา น้ำยา cbc.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค น้ำยา cbc.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง น้ำยา cbc.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf