จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา ชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบแก๊ส.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและ ราคากลางชุดทดสอบ...pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf