จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Lanthanum carbonate ๕๐๐ mg tablet   จำนวนประมาณ ๓๐๐ x ๙๐ เม็ดโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา lanthanum carbonate.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา lanthanum carbonate.pdf