ประกาศประกวดราคาชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 รายการ คือ HBA 1 C จำนวน 15,000 Test ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา hba 1 c.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง hba 1 c.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค hba 1 c.pdf