จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจใส่และวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 380,000  บาท


ไฟล์แนบ : 2.เครื่องตรวจใส่.pdf