ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศเช่าเครื่องสลายนิ่ว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องสลายนิ่ว.pdf