จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ อาหารทางการแพย์สำรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 2,500,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง.pdf