จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู่ป่วยที่มีปัญหาด้านการย่อยและดูดซึม จำนวน 2,400,000 กรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการย่อยและดูดซึม.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการย่อยและดูดซึม.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางอาหารย่อยและดูดซึม.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf