จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 2,500,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป..pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผุ้ป่วยโรคทั่วไป.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf