จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Brimonidine tartrate 0.15% 5 ml eye drop จำนวนประมาณ 5,000 ขวด


ไฟล์แนบ : brimonidineed-57.pdf