จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ คือยา Alendronate + vitamin D3 tablet จำนวน 800 x 4 เม็ด รายละเอียดดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-Fosamax-plus