จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ (Total Hip Cementless System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาไม่คงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้ซีเมนต์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคข้อสะโพกเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางข้อสะโพกเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf