จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Donepezil ๑๐ mg tablet    จำนวน ๖๐๐ x ๒๘  เม็ด  


ไฟล์แนบ : donepezil-57.pdf