จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ สายดูดเสมหะ (Suction Tube) เบอร์ 5,6,8,10,12,14,16  จำนวน  380,000 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศซื้อสายดูดเสมหะ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางสายดูดเสมหะ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf