31 พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

       นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญในปีนี้ คือ “ Raise taxes on tobacco ” “ ภาษียิ่งเพิ่ม  คนตายยิ่งลด ” ซึ่งประเทศไทยนั้นมีสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากพิษภัยบุหรี่ ที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี โดยมีผลสำรวจล่าสุด พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ในอัตราที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว จากการประเมินความสูญเสียที่เกิดจากพิษควันบุหรี่ในปีที่ผ่านมา มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่เพียง   3 โรค คือ โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด   ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายสูงอย่างน่าตกใจ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มุ่งสนับสนุนให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม   ของทุกปี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ หยุดสูบบุหรี่ หันมาดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะเลิกบุหรี่ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่   คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร. 0-4351-8200 – 5 ต่อ 7100 ในวันและเวลาราชกา