จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ สายสวนหลอดเลือดดำคอ และขา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf