จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ น้ำยาล้างไต Haemo A และ Haemo B จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต haemo a,b.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางน้ำยาล้างไต.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(bidding).pdf