จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ Recombinant Human Epoietin Alpha ๔,๐๐๐U


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-recombinant4000u-vialdry.pdf