จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Escitalopram ๒๐ mg tablet จำนวนประมาณ  ๙๕๐ x ๒๘ เม็ด 


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-escitalopram.pdf