จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ๐.% Sodium Chloride Injection ๑,๐๐๐ ml (NSS injection ๑,๐๐๐ ml) จำนวนประมาณ ๖๒,๐๐๐ ถุง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-0.9nss1000iv.pdf