จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ แผ่นอิเลคโทรดสำหรับทำ EKG จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคแผ่นอิเลคโทรด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางแผ่นอิเลคโทรด.pdf