จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะาซื้อวัสดุการแพทย์  คือ เครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขา และไม้ค้ำยัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค 2 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง.pdf