จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Octreotide 100 mcg / 1 ml injection จำนวนประมาณ 13,000 amps


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-octreotide100mcg.pdf