จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Piperacilllin g + Tazobactam . g for injection จำนวน ๓,0๐๐ vials


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-piperacillin + tazobactam.pdf