ราคากลางครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3643
ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำฯ  
16 มีนาคม 2561
179
3636
ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกซีรั่ม (Centrfuge)  
8 มีนาคม 2561
233
3621
ประกาศราคากลางจ้างทำที่จอดรถยนต์รับบริจาคโลหิต  
22 กุมภาพันธ์ 2561
266
3620
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
21 กุมภาพันธ์ 2561
355
3597
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนที่  
6 กุมภาพันธ์ 2561
327
3589
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ ฯ  
1 กุมภาพันธ์ 2561
198
3579
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบน้ำเสีย  
23 มกราคม 2561
185
3573
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ  
19 มกราคม 2561
183
3571
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น ฯ  
16 มกราคม 2561
235
3567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ฯ  
10 มกราคม 2561
182
3563
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  
8 มกราคม 2561
284
3562
ประกาศราคากลางเครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง  
9 มกราคม 2561
253
3551
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ฯ  
3 มกราคม 2561
193
3550
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  
3 มกราคม 2561
262
3549
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบศูนย์รวม 8 ยูนิต  
3 มกราคม 2561
190
3548
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
3 มกราคม 2561
197
3544
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ฯ  
25 ธันวาคม 2560
240
3512
ประกาศราคากลางเครื่องส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP)  
12 ธันวาคม 2560
253
3509
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
7 ธันวาคม 2560
240
3508
ประกาศราคากลางสติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์พิมพ์ฉลากยา  
12 ธันวาคม 2560
201
3507
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดง เอออร์ต้า  
12 ธันวาคม 2560
219
3505
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงฯ  
8 ธันวาคม 2560
182
3495
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฐานรองรับถังบรรจุออกซิเจนเหลว  
30 พฤศจิกายน 2560
167
3494
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
30 พฤศจิกายน 2560
185
3493
ประกาศราคากลางสว่านเจาะกระดูก (Compact Air drive)  
29 พฤศจิกายน 2560
201
3491
ประกาศราคากลางระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศฯ  
29 พฤศจิกายน 2560
189
3489
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจตา Ophthalmoscope  
29 พฤศจิกายน 2560
256
3486
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศรีษะ  
27 พฤศจิกายน 2560
180
3485
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสว่านเจาะกระดูก (Compact Air drive)  
27 พฤศจิกายน 2560
182
3484
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ  
27 พฤศจิกายน 2560
177
3483
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ  
27 พฤศจิกายน 2560
153
3482
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคฯ  
27 พฤศจิกายน 2560
176
3477
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ฯ  
24 พฤศจิกายน 2560
192
3476
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายฯ  
24 พฤศจิกายน 2560
174
3475
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ  
24 พฤศจิกายน 2560
181
3471
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศรีษะ  
20 พฤศจิกายน 2560
155
3464
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดระบบพิเศษ  
8 พฤศจิกายน 2560
241
3463
ประกาศราคากลางเครื่องอัดแคปซูล  
8 พฤศจิกายน 2560
170
3454
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฐานรองรับถังบรรจุออกซิเจนเหลว  
30 ตุลาคม 2560
182
3447
ประกาศราคากลางเครื่องกล้องส่องกระเพาะอาหาร (Gastroscope)  
17 ตุลาคม 2560
326
3446
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้า Harmonic Enseal  
16 ตุลาคม 2560
330
3445
ประกาศราคากลางระบบ OR Integration   
16 ตุลาคม 2560
183
3443
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ชนิดครรภ์เดี่ยว  
16 ตุลาคม 2560
578
3438
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือด Vascular set  
12 ตุลาคม 2560
195
3437
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดตับและท่อน้ำดี  
12 ตุลาคม 2560
236
3436
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง  
11 ตุลาคม 2560
202
3435
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้า Force Triad  
11 ตุลาคม 2560
186
3434
ประกาศราคากลางเครื่องผ่าตัดส่องกล้องผ่านช่องท้อง Laparoscopic 3D  
11 ตุลาคม 2560
198
3433
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในห้องผ่าตัด (Intraop US)  
11 ตุลาคม 2560
194
3432
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้า Erbe  
6 ตุลาคม 2560
235
3431
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยก๊าซอาร์กอน  
6 ตุลาคม 2560
176
3429
ประกาศราคากลางเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัด Liver retractor  
6 ตุลาคม 2560
210
3427
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือด Vascular Set  
5 ตุลาคม 2560
292
3426
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดตับและท่อน้ำดี  
5 ตุลาคม 2560
172
3399
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วย ไอซียู ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  
20 กันยายน 2560
240
3398
ประกาศราคากลางระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ ฯ  
20 กันยายน 2560
180
3391
ประกาศราคากลางเครื่องบดอาหารทางสาย จำนวน 20 เครื่อง  
13 กันยายน 2560
222
3390
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากยา ฯ  
13 กันยายน 2560
346
3389
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ฯ  
5 สิงหาคม 2560
184
3386
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  
28 สิงหาคม 2560
243
3325
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ชุดโปรเจคเตอร์ จอรับภาพชนิดมาอเตอร์ฯ  
21 สิงหาคม 2560
326
3317
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชกรรม  
15 สิงหาคม 2560
210
3270
ประกาศราคากลางรถเข็นคนไข้ชนิดนอน จำนวน 10 คัน  
16 สิงหาคม 2560
215
3268
ประกาศราคากลางรถเข็นคนไข้ชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน  
16 สิงหาคม 2560
220
3260
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา  
16 สิงหาคม 2560
203
3243
ประกาศราคากลางชุด Spreader Set จำนวน 1 Set  
15 สิงหาคม 2560
201
3242
ประกาศราคากลางชุด Thoracotormy Set จำนวน 2 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
210
3241
ประกาศราคากลางชุด AV Shunt จำนวน 2 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
193
3240
ประกาศราคากลางชุด Vascular Set จำนวน 1 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
179
3239
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าส่งอาหาร จำนวน 4 คัน  
15 สิงหาคม 2560
208
3218
ประกาศราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
9 สิงหาคม 2560
319
3182
ประกาศราคากลางเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ  
31 กรกฎาคม 2560
228
3180
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางถังเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  
27 กรกฎาคม 2560
816
3175
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บน้ำยาเคมีและสิ่งตรวจ จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
205
3173
ประกาศราคากลางตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
278
3172
ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 2 เครื่อง  
24 กรกฎาคม 2560
271
3171
ประกาศราคากลางตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบกำจัดไอระเหย จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
247
3166
ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด  
24 กรกฎาคม 2560
231
3162
ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม  
18 กรกฎาคม 2560
270
3159
ประกาศราคากลางงานจ้างทำทางลาดชั่วคราวเชื่อมตึกมะเร็ง   
20 กรกฎาคม 2560
215
3155
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับงานจ่ายกลาง จำนวน 2 คัน  
19 กรกฎาคม 2560
202
3152
ประกาศราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
18 กรกฎาคม 2560
199
3151
ประกาศราคากลางชุด CORONARY SET จำนวน 1 ชุด  
13 กรกฎาคม 2560
215
3150
ประกาศราคากลางชุด HEART SET จำนวน 2 ชุด  
13 กรกฎาคม 2560
183
3148
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  
18 กรกฎาคม 2560
236
3140
ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์การให้สารละลาย 4 แชลแนล   
14 กรกฎาคม 2560
178
3106
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ  
11 กรกฎาคม 2560
215
3088
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
5 กรกฎาคม 2560
230
3087
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator จำนวน 2 เครื่อง  
5 กรกฎาคม 2560
331
3086
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator  
5 กรกฎาคม 2560
605
3046
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดประชุมทางไกล Video Conference  
28 มิถุนายน 2560
234
3045
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดไมค์ประชุมไร้สาย  
28 มิถุนายน 2560
274
2982
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้แช่อาหาร  
20 มิถุนายน 2560
267
2975
ประกาศราคากลางเครื่องเฝ้าและติดคามการทำงานของหัวใจลักษณะชีพฯ  
16 มิถุนายน 2560
230
2974
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 20 คิว จอ LED  
16 มิถุนายน 2560
280
2970
ประกาศราคากลางอ่างล้างภาชนะสแตนเลส จำนวน 15 ชุด  
14 มิถุนายน 2560
213
2969
ประกาศราคากลางเตาไทย 2 หัว สแตนเลส  
14 มิถุนายน 2560
249
2968
ประกาศราคากลางชุดนึงข้าวสแตนเลส   
14 มิถุนายน 2560
214
2967
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า  
14 มิถุนายน 2560
503
2966
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัด แบบ 3 โคม  
14 มิถุนายน 2560
262
2965
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและอิเลคโตรไลท์ในเลือดฯ  
14 มิถุนายน 2560
230
2964
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นหัวใจ  
14 มิถุนายน 2560
349
2954
ประกาศราคากลางจ้างทำที่ครอบผนังรอกขนส่งอาหารอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ  
14 มิถุนายน 2560
217
2917
ประกาศราคากลาง ชุด Micro Vascular Set (PDA Set)  
8 มิถุนายน 2560
276
2916
ประกาศราคากลาง ชุด Mitral valve Set   
8 มิถุนายน 2560
289
2915
ประกาศราคากลางเครื่องวัดการแข่งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT)  
8 มิถุนายน 2560
232
2914
ประกาศราคากลางเครื่อง Traget control infusion (TCI)  
8 มิถุนายน 2560
224
2913
ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบ  
8 มิถุนายน 2560
316
2912
ประกาศราคากลางชุด Retractor Set จำนวน 1 Set  
8 มิถุนายน 2560
279
2911
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเรือนพักญาติ จำนวน 1 หลัง  
6 มิถุนายน 2560
214
2910
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทำถนนลาดยางมะตอย รพ.ส่งเสริมสุขภาพสวยพยอม  
6 มิถุนายน 2560
226
2909
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตพร้อมทำแท่นวางเครื่องดักฝุ่น ฯ  
6 มิถุนายน 2560
196
2908
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บฯ  
7 มิถุนายน 2560
282
2907
ประกาศราคากลางเครื่องตัดวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์สีเขียว  
6 มิถุนายน 2560
228
2862
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
30 พฤษภาคม 2560
264
2834
ประกาศราคากลางชุดระบบล้างและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ  
19 พฤษภาคม 2560
245
2833
ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า ICU จำนวน 4 เตียง  
19 พฤษภาคม 2560
315
2832
ประกาศราคากลางเครื่อง Syring pump จำนวน 5 เครื่อง  
19 พฤษภาคม 2560
275
2831
ประกาศราคากลางเครื่องวัดการแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง  
19 พฤษภาคม 2560
222
2830
ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน  
19 พฤษภาคม 2560
301
2829
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ ฯ  
19 พฤษภาคม 2560
294
2828
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา ดูพร้อมกัน 3 คน พร้อมชุดถ่ายภาพ ฯ  
19 พฤษภาคม 2560
284
2827
ประกาศราคากลางเก้าอี้ผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าฯ  
19 พฤษภาคม 2560
241
2826
ประกาศราคากลางเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า  
19 พฤษภาคม 2560
275
2821
ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างฐานบอยเลอร์ สถานีแก๊ส ฐานรองรับถึงน้ำมันและกำแพงฯ  
14 กรกฎาคม 2560
215
2791
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  
11 พฤษภาคม 2560
262
2790
ประกาศราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
11 พฤษภาคม 2560
227
2783
ประกาศราคากลางเครื่องหัวใจและปอดเทียม  
9 พฤษภาคม 2560
228
2767
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รับ-ส่งผ้า  
3 พฤษภาคม 2560
232
2766
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  
3 พฤษภาคม 2560
239
2762
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่ง ตัวอย่างวะเคราะห์ทางการแพทย์ ฯ  
1 พฤษภาคม 2560
292
2761
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบท่อลมในการส่งยา/ตัวอย่างวิเคราะห์ทางการแพทย์ฯ  
1 พฤษภาคม 2560
229
2755
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด2 ตัน 6 ล้อ พร้อมต่อเติมเป็นตู้ส่งของฯ  
1 พฤษภาคม 2560
376
2751
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า  
27 เมษายน 2560
286
2750
ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์  
27 เมษายน 2560
237
2749
ประกาศราคากลางกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี Chole dochoscope  
27 เมษายน 2560
205
2748
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  
27 เมษายน 2560
342
2740
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำรวจ (กล้อง Total Station)  
25 เมษายน 2560
245
2731
ประกาศราคากลางจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่ อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง ชั้น 2  
25 เมษายน 2560
217
2730
ประกาศราคากลางตู้ตรวจการได้ยิน  
24 เมษายน 2560
391
2718
ประกาศะราคากลางรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันขับเคลื่อน2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ฯ  
19 เมษายน 2560
238
2704
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
18 เมษายน 2560
308
2694
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์   
10 เมษายน 2560
365
2672
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวัดการลงน้ำหนักเท้า (foot analysis system)  
4 เมษายน 2560
208
2653
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ  
30 มีนาคม 2560
256
2652
ประกาศราคากลางตู้บรรทุกสำเร็จรูป  
30 มีนาคม 2560
235
2650
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน  
13 มีนาคม 2560
291
2648
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็ก (infant flow Nassla CPAP)  
29 มีนาคม 2560
226
2647
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง  
29 มีนาคม 2560
252
2599
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่ง จักรยานแบบเอนปั่น จักยานแบบนั่งปั่น  
20 มีนาคม 2560
340
2562
ประกาศราคากลางเครื่อง X-Ray ฟัน  
13 มีนาคม 2560
331
2560
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟันศูนย์ความเชี่ยวชาญ  
13 มีนาคม 2560
299
2559
ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับทำหัตถการในห้องผ่าตัด  
13 มีนาคม 2560
297
2554
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน  
10 มีนาคม 2560
223
2528
ประกาศราคากลางเครื่องสร้างความชื้นและอุณหภูมิในอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจฯ  
3 มีนาคม 2560
282
2527
ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน  
3 มีนาคม 2560
240
2526
ประกาศราคากลางเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (socket router vario machine)  
3 มีนาคม 2560
244
2525
ประกาศราคากลาง ตู้อบพลาสติก (Heating plate flat)  
3 มีนาคม 2560
268
2524
ประกาศราคากลางเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
3 มีนาคม 2560
219
2500
ประกาศราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบไฮดรอลิก ฯ  
27 กุมภาพันธ์ 2560
327
2499
ประกาศราคากลางจ้างทำรอกส่งอาหาร อาคารซักฟอก โรงนึ่ง จ่ายกลาง  
24 กุมภาพันธ์ 2560
327
2498
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารพัสดุและอาคารซักฟอก ฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560
240
2494
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโภชนาการและอาคารซักฟอกฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560
228
2491
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารศัลยกรรมและอาคารกายภาพบำบัด  
24 กุมภาพันธ์ 2560
240
2488
ประกาศราคากลางเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ Tissue processor  
24 กุมภาพันธ์ 2560
289
2487
ประกาศราคากลางเครื่องปิดยึดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ Cover  
24 กุมภาพันธ์ 2560
239
2486
ประกาศราคากลางเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ Embeding center  
24 กุมภาพันธ์ 2560
227
2467
ประกาศราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง Cryostat ฯ  
21 กุมภาพันธ์ 2560
300
2466
ประกาศราคากลางโต๊ะตัดชิ้นเนื่อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood  
21 กุมภาพันธ์ 2560
251
2465
ประกาศราคากลางเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer  
21 กุมภาพันธ์ 2560
345
2464
ประกาศราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน Microtome  
21 กุมภาพันธ์ 2560
276
2450
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
17 กุมภาพันธ์ 2560
268
2449
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring Pump)  
17 กุมภาพันธ์ 2560
235
2448
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ(Infusion Pump)  
17 กุมภาพันธ์ 2560
572
2445
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมทางไกลศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาฯ  
17 กุมภาพันธ์ 2560
256
2418
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ฯ  
2 กุมภาพันธ์ 2560
253
2408
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต  
15 ธันวาคม 2559
295
2407
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุผู้ป่วยหนักและผู้ปวยในฯ  
15 ธันวาคม 2559
264
2400
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดไต Living Donor set  
31 มกราคม 2560
288
2371
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต  
24 มกราคม 2560
266
2354
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดไต Recipient set   
18 มกราคม 2560
247
2353
ประกาศราคากลางที่นอนลม จำนวน 42 ผืน  
17 มกราคม 2560
275
2352
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  
17 มกราคม 2560
270
2333
ประกาศราคากลางชุดเครื่องผ่าตัดด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อการรักษามะเร็ง  
13 มกราคม 2560
240
2317
ประกาศราคากลางจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์  
10 มกราคม 2560
252
2296
ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณระบบเคเบิ้ลทีวีส่งรายการทีวีได้20ฯ   
29 ธันวาคม 2559
227
2280
ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้  
21 ธันวาคม 2559
318
2272
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง  
22 ธันวาคม 2559
300
2271
ประกาศราคากลางชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้  
22 ธันวาคม 2559
563
2212
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดธรรมดาแบบตั้งโต๊ะ  
2 ธันวาคม 2559
681
2207
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว   
1 ธันวาคม 2559
451
2168
ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ  
10 ตุลาคม 2559
383
2161
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน  
22 พฤศจิกายน 2559
338
2160
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 4 เครื่อง  
22 พฤศจิกายน 2559
364
2159
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
22 พฤศจิกายน 2559
291
2134
ประกาศราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง  
14 พฤศจิกายน 2559
1012
2130
ประกาศราคากลางถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  
10 พฤศจิกายน 2559
680
2128
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 Tesla  
10 พฤศจิกายน 2559
1111
2127
ประกาศราคากลางเครื่องฉายรังสีรักษา (Linear accelerator) ชนิด 3 มิติฯ  
10 พฤศจิกายน 2559
408
2126
ประกาศราคากลางเครื่องใส่แร่สังสีรักษา (Brachytherapy)  
10 พฤศจิกายน 2559
306
2125
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา (Computed tomography)  
10 พฤศจิกายน 2559
305
2124
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด 128 ภาพ (CT Scan)  
10 พฤศจิกายน 2559
1399
2121
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (C-arm)  
3 พฤศจิกายน 2559
526
2090
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน  
28 ตุลาคม 2559
348
2089
ประกาศราคากลางตู้ข้างเตียง  
27 ตุลาคม 2559
376
2088
ประกาศราคากลางเครื่องผลิตออกซิเจน (OXYGEN CONCENTRATOR)  
27 ตุลาคม 2559
675
2087
ประกาศราคากลางเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง (SYRING DRIVER)  
27 ตุลาคม 2559
342
2080
ราคากลางเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ (EKG Monitor)  
21 ตุลาคม 2559
1141
2075
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  
21 ตุลาคม 2559
395
2073
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom  
21 ตุลาคม 2559
356
2072
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  
13 ตุลาคม 2559
446
2071
ประกาศราคากลาง เครื่อง EKG 12 Lead  
18 ตุลาคม 2559
442
2070
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง  
18 ตุลาคม 2559
378
2030
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  
11 ตุลาคม 2559
755
2029
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้า โทรทัศน์  
7 ตุลาคม 2559
330
2027
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  
7 ตุลาคม 2559
341
2026
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
7 ตุลาคม 2559
296
2025
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี  
7 ตุลาคม 2559
524
2023
ประกาศราคากลางเตียงฟาวเลอร์  
7 ตุลาคม 2559
358
2022
ประกาศราคากลางที่นอนลม  
7 ตุลาคม 2559
632
2012
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติEKG monitor  
5 ตุลาคม 2559
329
2010
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  
5 ตุลาคม 2559
588
1982
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump 7 เครื่อง  
19 กันยายน 2559
376
1981
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring Pump  
19 กันยายน 2559
324
1980
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดอัตโนมัติ EKG Montror 4 เครื่อง  
21 กันยายน 2559
349
1979
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลได้ EKG Recorder 3 เครื่อง  
16 กันยายน 2559
356
1978
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine  
19 กันยายน 2559
335
1977
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดัน  
22 กันยายน 2559
358
1975
ประกาศราคาเตียงสามัญ 20 เตียง  
23 กันยายน 2559
325
1974
ประกาศราคากลางรถแจกยา 30 เตียง  
22 กันยายน 2559
379
1973
ประกาศราคากลางชุดเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมงฯ  
16 กันยายน 2559
434
1972
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลได้ EKG Recorder  
22 กันยายน 2559
291
1971
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดอัตโนมัติ EKG Monitor  
23 กันยายน 2559
309
1970
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring pump  
23 กันยายน 2559
378
1969
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump  
22 กันยายน 2559
972
1968
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine  
16 กันยายน 2559
280
1967
ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า 10 เตียง  
22 กันยายน 2559
331
1965
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก  
26 กันยายน 2559
436
1964
ประกาศราคากลางเครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจน (O2 blender)  
26 กันยายน 2559
339
1934
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump  
9 กันยายน 2559
406
1933
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดแปรผบได้EKG Recorde1 เครื่อง  
9 กันยายน 2559
358
1932
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine   
9 กันยายน 2559
320
1931
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดแปรผลได้EKG Recorde2 เครื่อง  
9 กันยายน 2559
303
1923
ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมอัตโนมัติพร้อมสลัด ขนาด 275 ปอนด์  
7 กันยายน 2559
465
1920
ประกาศราคากลางเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 3x4 เมตร  
6 กันยายน 2559
333
1919
ประกาศราคากลางเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 250 ปอนด์  
6 กันยายน 2559
400
1918
ประกาศราคากลางเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
6 กันยายน 2559
336
1917
ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับมุมมองได้  
6 กันยายน 2559
333
1916
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด3กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล  
6 กันยายน 2559
341
1915
ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์100%ขนาดไม่ต่ำกว่า240 ลิตร  
6 กันยายน 2559
344
1912
ประกาศราคากลางเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบ 2 ระบบ (Boiler) ขนาด 200 แรงม้า  
2 กันยายน 2559
437
1909
ประกาศราคากลางรส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน 4 คัน  
25 สิงหาคม 2559
337
1876
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดยืนขับใช้รับ-ส่งผ้าผู้ป่วย  
15 สิงหาคม 2559
346
1875
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผลอัตโนมัติ (EKG 12 lead)  
26 สิงหาคม 2559
352
1874
ประกาศราคากลางเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์  
16 สิงหาคม 2559
353
1872
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผลอัตโนมัติ (EKG 12 lead)  
25 สิงหาคม 2559
1763
1817
ราคากลางเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) 2 เครื่อง  
15 สิงหาคม 2559
2310
1816
ราคากลางเตียงผู้ป่วย จำนวน 8 เตียง  
11 สิงหาคม 2559
533
1797
ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  
9 สิงหาคม 2559
324
1790
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ( C arm)  
9 สิงหาคม 2559
444
1760
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring Pump  
4 สิงหาคม 2559
342
1721
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์  
25 กรกฎาคม 2559
372
1720
ประกาศราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือสำหรับผ่าตัด   
25 กรกฎาคม 2559
571
1713
ประกาศราคากลาง เครื่อง A/B Scan  
22 กรกฎาคม 2559
407
1712
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันตาแบบอัตโนมัติ  
22 กรกฎาคม 2559
475
1701
ประกาศราคากลางจัดซื้อท่อออกซิเจน จำนวน 48 ท่อ  
14 กรกฎาคม 2559
374
1700
ประกาศราคากลางซื้อท่อและอุปกรณ์ไปป์ไลน์สำหรับต่อเติมทางเข้าอาคาร 144 เตียง  
14 กรกฎาคม 2559
401
1699
ประกาศราคากลางจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ไปป์ไลน์สำหรับต่อเติมภายในอาคาร 144 เตียง  
14 กรกฎาคม 2559
368
1698
ประกาศราคากลางจ้างทำมุ้งลวดเหล็กดัดและช่องระบายอากาศ 144 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
501
1697
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
423
1696
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย144 เตียงชั้น1ชั้น2และชั้นที่ 3  
13 กรกฎาคม 2559
364
1695
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย 144 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
371
1694
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย 144 เตียง ชั้น 4-5  
13 กรกฎาคม 2559
446
1692
ราคากลางจ้างทำถนนคอนกรีตทางเข้าออกแฟลตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
13 กรกฎาคม 2559
351
1686
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บยา  
11 กรกฎาคม 2559
445
1679
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งสายไฟฟ้าสำรอง อาคาร 144 เตียง  
11 กรกฎาคม 2559
363
1676
ประกาศราคากลางเครื่องอ่านโค้ด (ฺBarcode)  
8 กรกฎาคม 2559
450
1641
ประกาศราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติไม่เกิน 400 ลิตร  
27 มิถุนายน 2559
341
1636
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับห้องจ่ายกลาง  
28 มิถุนายน 2559
405
1635
ประกาศราคากลางตู้สแตนเลสที่ใช้ในรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ  
28 มิถุนายน 2559
347
1634
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์พร้อมมีหัวตรวจทางช่องคลอด  
28 มิถุนายน 2559
376
1633
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  
22 มิถุนายน 2559
500
1632
ประกาศราคากลางรถ Ambulance  
24 มิถุนายน 2559
343
1631
ประกาศราคากลางจ้างทำทางลาดและหลังคาทางขึ้นอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง  
28 มิถุนายน 2559
396
1629
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
23 มิถุนายน 2559
362
1628
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1  
13 มิถุนายน 2559
375
1613
ประกาศราคากลาง โต๊ะ Mayo  
21 มิถุนายน 2559
451
1612
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน Strecher   
21 มิถุนายน 2559
362
1611
ประกาศราคากลางเตียงคลอดปรับระดับได้ 2 ตอน แบบไฟฟ้า  
21 มิถุนายน 2559
762
1608
ประกาศราคากลางชุดเครื่องผ่าตัดด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อการรักษามะเร็ง  
20 มิถุนายน 2559
337
1601
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า  
13 มิถุนายน 2559
328
1600
ประกาศราคากลางเครื่อง Neo blue blanket  
13 มิถุนายน 2559
394
1599
ประกาศราคากลางตู้อบเพาะเชื้อ Incubator  
13 มิถุนายน 2559
349
1598
ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ  
13 มิถุนายน 2559
402
1587
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนฯ  
3 มิถุนายน 2559
355
1576
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  
31 พฤษภาคม 2559
330
1553
ประกาศราคากลางจ้างทำที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์  
19 พฤษภาคม 2559
409
1524
ประกาศราคากลางตู้แช่แข็ง   
13 พฤษภาคม 2559
418
1518
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 เครื่อง  
10 พฤษภาคม 2559
489
1517
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง  
27 เมษายน 2559
960
1515
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ 40 เครื่อง  
27 เมษายน 2559
917
1466
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตน้ำ RO Portable  
24 มีนาคม 2559
418
1456
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องพิเศษตึกศัลยกรรม  
18 เมษายน 2559
367
1453
ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 ตัว  
20 เมษายน 2559
928
1448
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน   
31 มีนาคม 2559
373
1415
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดพกพาในรถ(AED)  
8 เมษายน 2559
2844
1412
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์  
8 เมษายน 2559
387
1411
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด)  
8 เมษายน 2559
586
1410
ประกาศราคากลางจัดซื้อ รถ Ambulance  
7 เมษายน 2559
399
1409
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอก  
1 เมษายน 2559
372
1408
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงคมชัด 2 หัวตรวจ  
1 เมษายน 2559
427
1407
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  
1 เมษายน 2559
351
1368
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (น้ำหนักเบา)  
29 มีนาคม 2559
379
1366
ประกาศราคากลางเสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาว ป้ายหน้าไม่ต่อแขน เบอร์ L  
29 กุมภาพันธ์ 2559
350
1364
ประกาศราคากลางซื้อผ้าห่มขนหนูผู้ป่วยสามัญสีขาว ชนิด 40 ปอนด์  
29 กุมภาพันธ์ 2559
528
1362
ประกาศราคากลางผ้าปูที่นอนผู้ป่วยสามัญ  
26 กุมภาพันธ์ 2559
427
1360
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
15 มีนาคม 2559
340
1358
ประกาศราคากลางกางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวแบบผูกเชือก เบอร์ L  
15 มีนาคม 2559
354
1347
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหาบิลิรูบิน   
22 มีนาคม 2559
482
1328
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
15 มีนาคม 2559
529
1324
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งท่อส่งแก๊สออกซิเจน   
15 มีนาคม 2559
360
1317
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยระบบอัตโนมัติไบโพลา จำนวน 1 เครื่อง  
29 กุมภาพันธ์ 2559
346
1305
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดช่องอก  
5 ตุลาคม 2558
374
1299
ประกาศราคากลางถังพักขยะทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 4 ถัง  
29 กุมภาพันธ์ 2559
370
1297
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำอัตโนมัต 5 เครื่อง  
9 มีนาคม 2559
370
1287
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ  
12 มกราคม 2559
376
1286
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ  
4 มีนาคม 2559
408
1251
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
12 มกราคม 2559
398
1233
ประกาศราคากลางซื้อเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง  
15 กุมภาพันธ์ 2559
419
1214
ประกาศราคากลางกางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวแบบผูกเชือก เบอร์ L  
11 กุมภาพันธ์ 2559
417
1211
ประกาศราคากลางเสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาว ป้ายหน้าไม่ต่อแขน เบอร์ L  
10 กุมภาพันธ์ 2559
409
1209
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ  
10 กุมภาพันธ์ 2559
394
1207
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
10 กุมภาพันธ์ 2559
419
1206
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดมือถือ Tonopen  
25 มิถุนายน 2558
737
1205
ประกาศราคากลางสติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์พิมพ์ฉลากยา  
12 กุมภาพันธ์ 2559
876
1191
ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
28 มกราคม 2559
410
1168
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดตา  
2 กุมภาพันธ์ 2559
475
1122
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัดแบบรายปี  
12 มกราคม 2559
383
1113
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อง SERVER  
8 มกราคม 2559
567
1111
ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองห้อง SERVER ROOM  
7 มกราคม 2559
444
1091
ประกาศราคากลางจ้างทำเครื่องหมายจราจรในอาคารจอดรถ 10 ชั้น  
29 ธันวาคม 2558
402
1090
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน-แบบนั่ง   
5 มกราคม 2559
783
1083
ประกาศราคากลาง เตียงผ่าตัด จำนวน 2 ชุด  
1 ตุลาคม 2558
366
1040
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
436
1039
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
393
1038
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
415
1036
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
30 พฤศจิกายน 2558
463
1032
ประกาศราคากลาง เครื่องควบคุมการให้การยาและสารละลายอัตโนมัติ 20 เครื่อง  
9 ธันวาคม 2558
377
1031
ประกาศราคากลาง เครื่อง Suction ต่อสายจากท่อระบายทรวงอก 10 เครื่อง  
30 พฤศจิกายน 2558
455
1030
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นส่งอาหาร  
30 พฤศจิกายน 2558
484
1029
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ  
9 ธันวาคม 2558
414
1028
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าฯผ้าปูที่นอนผู้ป่วยสามัญสีขาว 1000 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
411
1027
ประกาศราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าขนหนูผู้ป่วยพิเศษสีเขียว 500 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
396
1026
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าฯผ้าห่มขนหนูผู้ป่วยสามัญสีขาว จำนวน 750 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
356