ราคากลางครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3447
ประกาศราคากลางเครื่องกล้องส่องกระเพาะอาหาร (Gastroscope)  
17 ตุลาคม 2560
1
3446
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้า Harmonic Enseal  
16 ตุลาคม 2560
3
3445
ประกาศราคากลางระบบ OR Integration   
16 ตุลาคม 2560
2
3443
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ชนิดครรภ์เดี่ยว  
16 ตุลาคม 2560
2
3438
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือด Vascular set  
12 ตุลาคม 2560
8
3437
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดตับและท่อน้ำดี  
12 ตุลาคม 2560
8
3436
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง  
11 ตุลาคม 2560
8
3435
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้า Force Triad  
11 ตุลาคม 2560
6
3434
ประกาศราคากลางเครื่องผ่าตัดส่องกล้องผ่านช่องท้อง Laparoscopic 3D  
11 ตุลาคม 2560
8
3433
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในห้องผ่าตัด (Intraop US)  
11 ตุลาคม 2560
3
3432
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้า Erbe  
6 ตุลาคม 2560
6
3431
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยก๊าซอาร์กอน  
6 ตุลาคม 2560
5
3429
ประกาศราคากลางเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัด Liver retractor  
6 ตุลาคม 2560
7
3427
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือด Vascular Set  
5 ตุลาคม 2560
8
3426
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดตับและท่อน้ำดี  
5 ตุลาคม 2560
7
3399
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วย ไอซียู ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  
20 กันยายน 2560
15
3398
ประกาศราคากลางระบบเครื่องปรับอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ ฯ  
20 กันยายน 2560
15
3391
ประกาศราคากลางเครื่องบดอาหารทางสาย จำนวน 20 เครื่อง  
13 กันยายน 2560
25
3390
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากยา ฯ  
13 กันยายน 2560
29
3389
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ฯ  
5 สิงหาคม 2560
26
3386
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  
28 สิงหาคม 2560
20
3325
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ชุดโปรเจคเตอร์ จอรับภาพชนิดมาอเตอร์ฯ  
21 สิงหาคม 2560
45
3317
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชกรรม  
15 สิงหาคม 2560
39
3270
ประกาศราคากลางรถเข็นคนไข้ชนิดนอน จำนวน 10 คัน  
16 สิงหาคม 2560
44
3268
ประกาศราคากลางรถเข็นคนไข้ชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน  
16 สิงหาคม 2560
44
3260
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา  
16 สิงหาคม 2560
48
3248
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบน้ำเสีย  
16 สิงหาคม 2560
29
3243
ประกาศราคากลางชุด Spreader Set จำนวน 1 Set  
15 สิงหาคม 2560
20
3242
ประกาศราคากลางชุด Thoracotormy Set จำนวน 2 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
20
3241
ประกาศราคากลางชุด AV Shunt จำนวน 2 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
18
3240
ประกาศราคากลางชุด Vascular Set จำนวน 1 ชุด  
15 สิงหาคม 2560
17
3239
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าส่งอาหาร จำนวน 4 คัน  
15 สิงหาคม 2560
21
3218
ประกาศราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
9 สิงหาคม 2560
17
3182
ประกาศราคากลางเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ  
31 กรกฎาคม 2560
41
3180
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางถังเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  
27 กรกฎาคม 2560
90
3175
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บน้ำยาเคมีและสิ่งตรวจ จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
37
3173
ประกาศราคากลางตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
39
3172
ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 2 เครื่อง  
24 กรกฎาคม 2560
47
3171
ประกาศราคากลางตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบกำจัดไอระเหย จำนวน 1 ตู้  
24 กรกฎาคม 2560
24
3166
ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด  
24 กรกฎาคม 2560
24
3162
ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม  
18 กรกฎาคม 2560
42
3159
ประกาศราคากลางงานจ้างทำทางลาดชั่วคราวเชื่อมตึกมะเร็ง   
20 กรกฎาคม 2560
24
3155
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับงานจ่ายกลาง จำนวน 2 คัน  
19 กรกฎาคม 2560
34
3152
ประกาศราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
18 กรกฎาคม 2560
30
3151
ประกาศราคากลางชุด CORONARY SET จำนวน 1 ชุด  
13 กรกฎาคม 2560
25
3150
ประกาศราคากลางชุด HEART SET จำนวน 2 ชุด  
13 กรกฎาคม 2560
21
3148
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  
18 กรกฎาคม 2560
28
3140
ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์การให้สารละลาย 4 แชลแนล   
14 กรกฎาคม 2560
29
3106
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ  
11 กรกฎาคม 2560
33
3088
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
5 กรกฎาคม 2560
47
3087
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator จำนวน 2 เครื่อง  
5 กรกฎาคม 2560
56
3086
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator  
5 กรกฎาคม 2560
62
3046
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดประชุมทางไกล Video Conference  
28 มิถุนายน 2560
89
3045
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดไมค์ประชุมไร้สาย  
28 มิถุนายน 2560
47
2982
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้แช่อาหาร  
20 มิถุนายน 2560
52
2975
ประกาศราคากลางเครื่องเฝ้าและติดคามการทำงานของหัวใจลักษณะชีพฯ  
16 มิถุนายน 2560
53
2974
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 20 คิว จอ LED  
16 มิถุนายน 2560
43
2970
ประกาศราคากลางอ่างล้างภาชนะสแตนเลส จำนวน 15 ชุด  
14 มิถุนายน 2560
57
2969
ประกาศราคากลางเตาไทย 2 หัว สแตนเลส  
14 มิถุนายน 2560
64
2968
ประกาศราคากลางชุดนึงข้าวสแตนเลส   
14 มิถุนายน 2560
49
2967
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า  
14 มิถุนายน 2560
51
2966
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัด แบบ 3 โคม  
14 มิถุนายน 2560
56
2965
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและอิเลคโตรไลท์ในเลือดฯ  
14 มิถุนายน 2560
58
2964
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นหัวใจ  
14 มิถุนายน 2560
50
2954
ประกาศราคากลางจ้างทำที่ครอบผนังรอกขนส่งอาหารอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ  
14 มิถุนายน 2560
30
2917
ประกาศราคากลาง ชุด Micro Vascular Set (PDA Set)  
8 มิถุนายน 2560
63
2916
ประกาศราคากลาง ชุด Mitral valve Set   
8 มิถุนายน 2560
63
2915
ประกาศราคากลางเครื่องวัดการแข่งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT)  
8 มิถุนายน 2560
58
2914
ประกาศราคากลางเครื่อง Traget control infusion (TCI)  
8 มิถุนายน 2560
55
2913
ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบ  
8 มิถุนายน 2560
65
2912
ประกาศราคากลางชุด Retractor Set จำนวน 1 Set  
8 มิถุนายน 2560
54
2911
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเรือนพักญาติ จำนวน 1 หลัง  
6 มิถุนายน 2560
35
2910
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทำถนนลาดยางมะตอย รพ.ส่งเสริมสุขภาพสวยพยอม  
6 มิถุนายน 2560
47
2909
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตพร้อมทำแท่นวางเครื่องดักฝุ่น ฯ  
6 มิถุนายน 2560
40
2908
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บฯ  
7 มิถุนายน 2560
47
2907
ประกาศราคากลางเครื่องตัดวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์สีเขียว  
6 มิถุนายน 2560
39
2862
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
30 พฤษภาคม 2560
45
2834
ประกาศราคากลางชุดระบบล้างและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ  
19 พฤษภาคม 2560
62
2833
ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า ICU จำนวน 4 เตียง  
19 พฤษภาคม 2560
75
2832
ประกาศราคากลางเครื่อง Syring pump จำนวน 5 เครื่อง  
19 พฤษภาคม 2560
69
2831
ประกาศราคากลางเครื่องวัดการแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง  
19 พฤษภาคม 2560
51
2830
ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน  
19 พฤษภาคม 2560
69
2829
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ ฯ  
19 พฤษภาคม 2560
43
2828
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา ดูพร้อมกัน 3 คน พร้อมชุดถ่ายภาพ ฯ  
19 พฤษภาคม 2560
51
2827
ประกาศราคากลางเก้าอี้ผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าฯ  
19 พฤษภาคม 2560
50
2826
ประกาศราคากลางเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า  
19 พฤษภาคม 2560
53
2821
ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างฐานบอยเลอร์ สถานีแก๊ส ฐานรองรับถึงน้ำมันและกำแพงฯ  
14 กรกฎาคม 2560
44
2791
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  
11 พฤษภาคม 2560
52
2790
ประกาศราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
11 พฤษภาคม 2560
54
2783
ประกาศราคากลางเครื่องหัวใจและปอดเทียม  
9 พฤษภาคม 2560
58
2767
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รับ-ส่งผ้า  
3 พฤษภาคม 2560
58
2766
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  
3 พฤษภาคม 2560
59
2762
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่ง ตัวอย่างวะเคราะห์ทางการแพทย์ ฯ  
1 พฤษภาคม 2560
72
2761
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบท่อลมในการส่งยา/ตัวอย่างวิเคราะห์ทางการแพทย์ฯ  
1 พฤษภาคม 2560
64
2755
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด2 ตัน 6 ล้อ พร้อมต่อเติมเป็นตู้ส่งของฯ  
1 พฤษภาคม 2560
54
2751
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า  
27 เมษายน 2560
54
2750
ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์  
27 เมษายน 2560
57
2749
ประกาศราคากลางกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี Chole dochoscope  
27 เมษายน 2560
49
2748
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  
27 เมษายน 2560
50
2740
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำรวจ (กล้อง Total Station)  
25 เมษายน 2560
54
2731
ประกาศราคากลางจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่ อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง ชั้น 2  
25 เมษายน 2560
73
2730
ประกาศราคากลางตู้ตรวจการได้ยิน  
24 เมษายน 2560
58
2718
ประกาศะราคากลางรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันขับเคลื่อน2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ฯ  
19 เมษายน 2560
52
2704
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
18 เมษายน 2560
59
2694
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์   
10 เมษายน 2560
66
2672
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวัดการลงน้ำหนักเท้า (foot analysis system)  
4 เมษายน 2560
63
2653
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ  
30 มีนาคม 2560
97
2652
ประกาศราคากลางตู้บรรทุกสำเร็จรูป  
30 มีนาคม 2560
63
2650
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน  
13 มีนาคม 2560
65
2648
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็ก (infant flow Nassla CPAP)  
29 มีนาคม 2560
59
2647
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง  
29 มีนาคม 2560
56
2599
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่ง จักรยานแบบเอนปั่น จักยานแบบนั่งปั่น  
20 มีนาคม 2560
80
2562
ประกาศราคากลางเครื่อง X-Ray ฟัน  
13 มีนาคม 2560
101
2560
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟันศูนย์ความเชี่ยวชาญ  
13 มีนาคม 2560
98
2559
ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับทำหัตถการในห้องผ่าตัด  
13 มีนาคม 2560
87
2554
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน  
10 มีนาคม 2560
80
2528
ประกาศราคากลางเครื่องสร้างความชื้นและอุณหภูมิในอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจฯ  
3 มีนาคม 2560
71
2527
ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน  
3 มีนาคม 2560
70
2526
ประกาศราคากลางเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (socket router vario machine)  
3 มีนาคม 2560
73
2525
ประกาศราคากลาง ตู้อบพลาสติก (Heating plate flat)  
3 มีนาคม 2560
82
2524
ประกาศราคากลางเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  
3 มีนาคม 2560
74
2500
ประกาศราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบไฮดรอลิก ฯ  
27 กุมภาพันธ์ 2560
71
2499
ประกาศราคากลางจ้างทำรอกส่งอาหาร อาคารซักฟอก โรงนึ่ง จ่ายกลาง  
24 กุมภาพันธ์ 2560
90
2498
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารพัสดุและอาคารซักฟอก ฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560
69
2494
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโภชนาการและอาคารซักฟอกฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560
72
2491
ประกาศราคากลางจ้างทำหลังคาทางเดินระหว่างอาคารศัลยกรรมและอาคารกายภาพบำบัด  
24 กุมภาพันธ์ 2560
59
2488
ประกาศราคากลางเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ Tissue processor  
24 กุมภาพันธ์ 2560
59
2487
ประกาศราคากลางเครื่องปิดยึดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ Cover  
24 กุมภาพันธ์ 2560
62
2486
ประกาศราคากลางเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ Embeding center  
24 กุมภาพันธ์ 2560
68
2467
ประกาศราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง Cryostat ฯ  
21 กุมภาพันธ์ 2560
82
2466
ประกาศราคากลางโต๊ะตัดชิ้นเนื่อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood  
21 กุมภาพันธ์ 2560
70
2465
ประกาศราคากลางเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer  
21 กุมภาพันธ์ 2560
71
2464
ประกาศราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน Microtome  
21 กุมภาพันธ์ 2560
55
2450
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
17 กุมภาพันธ์ 2560
66
2449
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ (Syring Pump)  
17 กุมภาพันธ์ 2560
78
2448
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ(Infusion Pump)  
17 กุมภาพันธ์ 2560
92
2445
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมทางไกลศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาฯ  
17 กุมภาพันธ์ 2560
76
2418
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ฯ  
2 กุมภาพันธ์ 2560
72
2408
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต  
15 ธันวาคม 2559
91
2407
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุผู้ป่วยหนักและผู้ปวยในฯ  
15 ธันวาคม 2559
110
2400
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดไต Living Donor set  
31 มกราคม 2560
83
2371
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต  
24 มกราคม 2560
86
2354
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดไต Recipient set   
18 มกราคม 2560
94
2353
ประกาศราคากลางที่นอนลม จำนวน 42 ผืน  
17 มกราคม 2560
87
2352
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  
17 มกราคม 2560
95
2333
ประกาศราคากลางชุดเครื่องผ่าตัดด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อการรักษามะเร็ง  
13 มกราคม 2560
71
2317
ประกาศราคากลางจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์  
10 มกราคม 2560
84
2296
ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณระบบเคเบิ้ลทีวีส่งรายการทีวีได้20ฯ   
29 ธันวาคม 2559
84
2280
ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้  
21 ธันวาคม 2559
93
2272
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง  
22 ธันวาคม 2559
102
2271
ประกาศราคากลางชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้  
22 ธันวาคม 2559
128
2212
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดธรรมดาแบบตั้งโต๊ะ  
2 ธันวาคม 2559
194
2207
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว   
1 ธันวาคม 2559
128
2168
ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ  
10 ตุลาคม 2559
139
2161
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน  
22 พฤศจิกายน 2559
129
2160
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 4 เครื่อง  
22 พฤศจิกายน 2559
142
2159
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
22 พฤศจิกายน 2559
117
2134
ประกาศราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง  
14 พฤศจิกายน 2559
265
2130
ประกาศราคากลางถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  
10 พฤศจิกายน 2559
205
2128
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 Tesla  
10 พฤศจิกายน 2559
225
2127
ประกาศราคากลางเครื่องฉายรังสีรักษา (Linear accelerator) ชนิด 3 มิติฯ  
10 พฤศจิกายน 2559
161
2126
ประกาศราคากลางเครื่องใส่แร่สังสีรักษา (Brachytherapy)  
10 พฤศจิกายน 2559
136
2125
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา (Computed tomography)  
10 พฤศจิกายน 2559
145
2124
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด 128 ภาพ (CT Scan)  
10 พฤศจิกายน 2559
193
2121
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (C-arm)  
3 พฤศจิกายน 2559
143
2090
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน  
28 ตุลาคม 2559
138
2089
ประกาศราคากลางตู้ข้างเตียง  
27 ตุลาคม 2559
148
2088
ประกาศราคากลางเครื่องผลิตออกซิเจน (OXYGEN CONCENTRATOR)  
27 ตุลาคม 2559
214
2087
ประกาศราคากลางเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง (SYRING DRIVER)  
27 ตุลาคม 2559
136
2080
ราคากลางเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ (EKG Monitor)  
21 ตุลาคม 2559
182
2075
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  
21 ตุลาคม 2559
176
2073
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom  
21 ตุลาคม 2559
171
2072
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  
13 ตุลาคม 2559
176
2071
ประกาศราคากลาง เครื่อง EKG 12 Lead  
18 ตุลาคม 2559
172
2070
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง  
18 ตุลาคม 2559
196
2030
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  
11 ตุลาคม 2559
295
2029
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้า โทรทัศน์  
7 ตุลาคม 2559
144
2027
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  
7 ตุลาคม 2559
150
2026
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
7 ตุลาคม 2559
131
2025
ประกาศราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี  
7 ตุลาคม 2559
220
2023
ประกาศราคากลางเตียงฟาวเลอร์  
7 ตุลาคม 2559
161
2022
ประกาศราคากลางที่นอนลม  
7 ตุลาคม 2559
187
2012
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติEKG monitor  
5 ตุลาคม 2559
147
2010
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  
5 ตุลาคม 2559
213
1982
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump 7 เครื่อง  
19 กันยายน 2559
173
1981
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring Pump  
19 กันยายน 2559
152
1980
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดอัตโนมัติ EKG Montror 4 เครื่อง  
21 กันยายน 2559
142
1979
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลได้ EKG Recorder 3 เครื่อง  
16 กันยายน 2559
156
1978
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine  
19 กันยายน 2559
162
1977
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดัน  
22 กันยายน 2559
155
1975
ประกาศราคาเตียงสามัญ 20 เตียง  
23 กันยายน 2559
152
1974
ประกาศราคากลางรถแจกยา 30 เตียง  
22 กันยายน 2559
170
1973
ประกาศราคากลางชุดเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมงฯ  
16 กันยายน 2559
189
1972
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลได้ EKG Recorder  
22 กันยายน 2559
118
1971
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดอัตโนมัติ EKG Monitor  
23 กันยายน 2559
138
1970
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring pump  
23 กันยายน 2559
151
1969
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump  
22 กันยายน 2559
160
1968
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine  
16 กันยายน 2559
135
1967
ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า 10 เตียง  
22 กันยายน 2559
132
1965
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก  
26 กันยายน 2559
146
1964
ประกาศราคากลางเครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจน (O2 blender)  
26 กันยายน 2559
144
1934
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion pump  
9 กันยายน 2559
203
1933
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดแปรผบได้EKG Recorde1 เครื่อง  
9 กันยายน 2559
142
1932
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิด Turbine   
9 กันยายน 2559
161
1931
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดแปรผลได้EKG Recorde2 เครื่อง  
9 กันยายน 2559
151
1923
ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมอัตโนมัติพร้อมสลัด ขนาด 275 ปอนด์  
7 กันยายน 2559
203
1920
ประกาศราคากลางเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 3x4 เมตร  
6 กันยายน 2559
165
1919
ประกาศราคากลางเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 250 ปอนด์  
6 กันยายน 2559
168
1918
ประกาศราคากลางเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
6 กันยายน 2559
150
1917
ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับมุมมองได้  
6 กันยายน 2559
149
1916
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด3กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล  
6 กันยายน 2559
154
1915
ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์100%ขนาดไม่ต่ำกว่า240 ลิตร  
6 กันยายน 2559
148
1912
ประกาศราคากลางเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบ 2 ระบบ (Boiler) ขนาด 200 แรงม้า  
2 กันยายน 2559
179
1909
ประกาศราคากลางรส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน 4 คัน  
25 สิงหาคม 2559
145
1876
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดยืนขับใช้รับ-ส่งผ้าผู้ป่วย  
15 สิงหาคม 2559
173
1875
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผลอัตโนมัติ (EKG 12 lead)  
26 สิงหาคม 2559
179
1874
ประกาศราคากลางเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์  
16 สิงหาคม 2559
173
1872
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผลอัตโนมัติ (EKG 12 lead)  
25 สิงหาคม 2559
737
1817
ราคากลางเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) 2 เครื่อง  
15 สิงหาคม 2559
454
1816
ราคากลางเตียงผู้ป่วย จำนวน 8 เตียง  
11 สิงหาคม 2559
228
1797
ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  
9 สิงหาคม 2559
155
1790
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ( C arm)  
9 สิงหาคม 2559
194
1760
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring Pump  
4 สิงหาคม 2559
170
1721
ประกาศราคากลางเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์  
25 กรกฎาคม 2559
182
1720
ประกาศราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือสำหรับผ่าตัด   
25 กรกฎาคม 2559
193
1713
ประกาศราคากลาง เครื่อง A/B Scan  
22 กรกฎาคม 2559
156
1712
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันตาแบบอัตโนมัติ  
22 กรกฎาคม 2559
244
1701
ประกาศราคากลางจัดซื้อท่อออกซิเจน จำนวน 48 ท่อ  
14 กรกฎาคม 2559
169
1700
ประกาศราคากลางซื้อท่อและอุปกรณ์ไปป์ไลน์สำหรับต่อเติมทางเข้าอาคาร 144 เตียง  
14 กรกฎาคม 2559
167
1699
ประกาศราคากลางจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ไปป์ไลน์สำหรับต่อเติมภายในอาคาร 144 เตียง  
14 กรกฎาคม 2559
180
1698
ประกาศราคากลางจ้างทำมุ้งลวดเหล็กดัดและช่องระบายอากาศ 144 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
214
1697
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
194
1696
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย144 เตียงชั้น1ชั้น2และชั้นที่ 3  
13 กรกฎาคม 2559
170
1695
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย 144 เตียง  
13 กรกฎาคม 2559
163
1694
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วย 144 เตียง ชั้น 4-5  
13 กรกฎาคม 2559
195
1692
ราคากลางจ้างทำถนนคอนกรีตทางเข้าออกแฟลตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
13 กรกฎาคม 2559
158
1686
ประกาศราคากลางตู้เย็นเก็บยา  
11 กรกฎาคม 2559
188
1679
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งสายไฟฟ้าสำรอง อาคาร 144 เตียง  
11 กรกฎาคม 2559
172
1676
ประกาศราคากลางเครื่องอ่านโค้ด (ฺBarcode)  
8 กรกฎาคม 2559
203
1641
ประกาศราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติไม่เกิน 400 ลิตร  
27 มิถุนายน 2559
183
1636
ประกาศราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับห้องจ่ายกลาง  
28 มิถุนายน 2559
176
1635
ประกาศราคากลางตู้สแตนเลสที่ใช้ในรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ  
28 มิถุนายน 2559
184
1634
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์พร้อมมีหัวตรวจทางช่องคลอด  
28 มิถุนายน 2559
182
1633
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  
22 มิถุนายน 2559
198
1632
ประกาศราคากลางรถ Ambulance  
24 มิถุนายน 2559
173
1631
ประกาศราคากลางจ้างทำทางลาดและหลังคาทางขึ้นอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง  
28 มิถุนายน 2559
157
1629
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
23 มิถุนายน 2559
167
1628
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1  
13 มิถุนายน 2559
179
1613
ประกาศราคากลาง โต๊ะ Mayo  
21 มิถุนายน 2559
196
1612
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน Strecher   
21 มิถุนายน 2559
180
1611
ประกาศราคากลางเตียงคลอดปรับระดับได้ 2 ตอน แบบไฟฟ้า  
21 มิถุนายน 2559
289
1608
ประกาศราคากลางชุดเครื่องผ่าตัดด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อการรักษามะเร็ง  
20 มิถุนายน 2559
173
1601
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า  
13 มิถุนายน 2559
175
1600
ประกาศราคากลางเครื่อง Neo blue blanket  
13 มิถุนายน 2559
186
1599
ประกาศราคากลางตู้อบเพาะเชื้อ Incubator  
13 มิถุนายน 2559
172
1598
ประกาศราคากลางตู้ปลอดเชื้อ  
13 มิถุนายน 2559
198
1587
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนฯ  
3 มิถุนายน 2559
178
1576
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  
31 พฤษภาคม 2559
162
1553
ประกาศราคากลางจ้างทำที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์  
19 พฤษภาคม 2559
179
1524
ประกาศราคากลางตู้แช่แข็ง   
13 พฤษภาคม 2559
199
1518
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 เครื่อง  
10 พฤษภาคม 2559
212
1517
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง  
27 เมษายน 2559
465
1515
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ 40 เครื่อง  
27 เมษายน 2559
388
1466
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตน้ำ RO Portable  
24 มีนาคม 2559
204
1456
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องพิเศษตึกศัลยกรรม  
18 เมษายน 2559
185
1453
ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 ตัว  
20 เมษายน 2559
381
1448
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน   
31 มีนาคม 2559
178
1415
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดพกพาในรถ(AED)  
8 เมษายน 2559
1864
1412
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์  
8 เมษายน 2559
201
1411
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด)  
8 เมษายน 2559
302
1410
ประกาศราคากลางจัดซื้อ รถ Ambulance  
7 เมษายน 2559
224
1409
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอก  
1 เมษายน 2559
173
1408
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงคมชัด 2 หัวตรวจ  
1 เมษายน 2559
227
1407
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  
1 เมษายน 2559
172
1368
ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (น้ำหนักเบา)  
29 มีนาคม 2559
170
1366
ประกาศราคากลางเสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาว ป้ายหน้าไม่ต่อแขน เบอร์ L  
29 กุมภาพันธ์ 2559
180
1364
ประกาศราคากลางซื้อผ้าห่มขนหนูผู้ป่วยสามัญสีขาว ชนิด 40 ปอนด์  
29 กุมภาพันธ์ 2559
238
1362
ประกาศราคากลางผ้าปูที่นอนผู้ป่วยสามัญ  
26 กุมภาพันธ์ 2559
215
1360
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
15 มีนาคม 2559
198
1358
ประกาศราคากลางกางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวแบบผูกเชือก เบอร์ L  
15 มีนาคม 2559
179
1347
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหาบิลิรูบิน   
22 มีนาคม 2559
206
1328
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
15 มีนาคม 2559
254
1324
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งท่อส่งแก๊สออกซิเจน   
15 มีนาคม 2559
193
1317
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ด้วยระบบอัตโนมัติไบโพลา จำนวน 1 เครื่อง  
29 กุมภาพันธ์ 2559
187
1305
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดช่องอก  
5 ตุลาคม 2558
211
1299
ประกาศราคากลางถังพักขยะทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 4 ถัง  
29 กุมภาพันธ์ 2559
207
1297
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำอัตโนมัต 5 เครื่อง  
9 มีนาคม 2559
175
1287
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ  
12 มกราคม 2559
212
1286
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ  
4 มีนาคม 2559
189
1251
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
12 มกราคม 2559
224
1233
ประกาศราคากลางซื้อเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง  
15 กุมภาพันธ์ 2559
235
1214
ประกาศราคากลางกางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวแบบผูกเชือก เบอร์ L  
11 กุมภาพันธ์ 2559
225
1211
ประกาศราคากลางเสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาว ป้ายหน้าไม่ต่อแขน เบอร์ L  
10 กุมภาพันธ์ 2559
234
1209
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ  
10 กุมภาพันธ์ 2559
217
1207
ประกาศราคากลางผ้าถุงผู้ป่วยสามัญสีขาว เบอร์ L ผ้าโทรเร  
10 กุมภาพันธ์ 2559
225
1206
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดมือถือ Tonopen  
25 มิถุนายน 2558
403
1205
ประกาศราคากลางสติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์พิมพ์ฉลากยา  
12 กุมภาพันธ์ 2559
310
1191
ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
28 มกราคม 2559
215
1168
ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดตา  
2 กุมภาพันธ์ 2559
232
1122
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัดแบบรายปี  
12 มกราคม 2559
210
1113
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อง SERVER  
8 มกราคม 2559
290
1111
ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองห้อง SERVER ROOM  
7 มกราคม 2559
259
1091
ประกาศราคากลางจ้างทำเครื่องหมายจราจรในอาคารจอดรถ 10 ชั้น  
29 ธันวาคม 2558
217
1090
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน-แบบนั่ง   
5 มกราคม 2559
327
1083
ประกาศราคากลาง เตียงผ่าตัด จำนวน 2 ชุด  
1 ตุลาคม 2558
211
1040
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
243
1039
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
233
1038
ประกาศราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง  
14 ธันวาคม 2558
244
1036
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
30 พฤศจิกายน 2558
254
1032
ประกาศราคากลาง เครื่องควบคุมการให้การยาและสารละลายอัตโนมัติ 20 เครื่อง  
9 ธันวาคม 2558
241
1031
ประกาศราคากลาง เครื่อง Suction ต่อสายจากท่อระบายทรวงอก 10 เครื่อง  
30 พฤศจิกายน 2558
272
1030
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นส่งอาหาร  
30 พฤศจิกายน 2558
254
1029
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ  
9 ธันวาคม 2558
273
1028
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าฯผ้าปูที่นอนผู้ป่วยสามัญสีขาว 1000 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
266
1027
ประกาศราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าขนหนูผู้ป่วยพิเศษสีเขียว 500 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
236
1026
ประกาศราคากลางวัสดุผ้าฯผ้าห่มขนหนูผู้ป่วยสามัญสีขาว จำนวน 750 ผืน  
9 ธันวาคม 2558
231