สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3403
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2561  
2 ตุลาคม 2560
73
2926
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ  
1 พฤษภาคม 2560
214
2924
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
1 พฤษภาคม 2560
176
2923
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
1 พฤษภาคม 2560
169
2921
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560  
1 พฤษภาคม 2560
171
2920
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์  
3 เมษายน 2560
136
2705
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560  
3 เมษายน 2560
132
2511
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
27 กุมภาพันธ์ 2560
194
2398
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560  
1 กุมภาพันธ์ 2560
191
2307
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559  
3 มกราคม 2560
187
2306
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559  
1 พฤศจิกายน 2559
168
2305
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
30 พฤศจิกายน 2559
145
1406
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิน1แสน งานก่อสร้างเกิน 1 ล้าน  
11 เมษายน 2559
521