ประกาศราคากลาง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3629
ผลการจัดซื้อเดือน มกราคม 2561  
26 กุมภาพันธ์ 2561
140
3626
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560  
10 มกราคม 2561
109
3625
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560  
11 ธันวาคม 2560
120
3624
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560  
8 พฤศจิกายน 2560
115
3403
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2561  
2 ตุลาคม 2560
245
2926
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ  
1 พฤษภาคม 2560
296
2924
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
1 พฤษภาคม 2560
258
2923
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
1 พฤษภาคม 2560
275
2921
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560  
1 พฤษภาคม 2560
257
2920
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์  
3 เมษายน 2560
198
2705
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560  
3 เมษายน 2560
184
2511
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
27 กุมภาพันธ์ 2560
245
2398
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560  
1 กุมภาพันธ์ 2560
246
2307
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559  
3 มกราคม 2560
248
2306
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559  
1 พฤศจิกายน 2559
235
2305
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
30 พฤศจิกายน 2559
201
1406
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิน1แสน งานก่อสร้างเกิน 1 ล้าน  
11 เมษายน 2559
638