รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
30847738/วัสดุการแพทย์
บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
2
30847744/วัสดุการแพทย์
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
3
30847740/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
4
30847741/วัสดุการแพทย์
บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
5
30847742/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
6
30847743/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด
12 กุมภาพันธ์ 2562
7
30847763/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3)
11 กุมภาพันธ์ 2562
8
30847764/วัสดุทันตกรรม
ร้าน คลังยารัชดา
11 กุมภาพันธ์ 2562
9
30847767/วัสดุการแพทย์
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2562
10
30847768/วัสดุการแพทย์
บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2562
11
30847770/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2562
12
30847771/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2562
13
30847766/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
11 กุมภาพันธ์ 2562
14
30847762/วัสดุงานบ้านงานครัว
หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง
7 กุมภาพันธ์ 2562
15
30508965/วัสดุการแพทย์
หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย
6 กุมภาพันธ์ 2562
16
30508966/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย
6 กุมภาพันธ์ 2562
17
10555185/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
18
10555184/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
19
10555183/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
20
10555181/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
21
30847727/UC
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31 มกราคม 2562
22
30847732/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
31 มกราคม 2562
23
30847733/วัสดุการแพทย์
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด
31 มกราคม 2562
24
30847731/วัสดุสำนักงาน
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
31 มกราคม 2562
25
10547341/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
28 มกราคม 2562
26
10555044/จ้างเหมา/บริการ
หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
25 มกราคม 2562
27
10555045/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 มกราคม 2562
28
30508957/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
24 มกราคม 2562
29
30508956/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
24 มกราคม 2562
30
30508959/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
24 มกราคม 2562
31
30508960/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
24 มกราคม 2562
32
30508940/วัสดุการแพทย์
บริษัท รีนอลพลัส จำกัด
23 มกราคม 2562
33
30508942/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด
23 มกราคม 2562
34
30508984/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
23 มกราคม 2562
35
30508986/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
23 มกราคม 2562
36
30508987/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 มกราคม 2562
37
30508990/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
23 มกราคม 2562
38
30508991/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
23 มกราคม 2562
39
30508934/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 มกราคม 2562
40
30508930/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
23 มกราคม 2562
41
10555073/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด
23 มกราคม 2562
42
10555075/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
23 มกราคม 2562
43
30508935/วัสดุการแพทย์
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 มกราคม 2562
44
30508868/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด
22 มกราคม 2562
45
30508876/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด
22 มกราคม 2562
46
30508867/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด
22 มกราคม 2562
47
30508866/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
22 มกราคม 2562
48
10554986/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส
22 มกราคม 2562
49
30508888/วัสดุการแพทย์
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด
21 มกราคม 2562
50
30508891/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
21 มกราคม 2562
51
30508894/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก A)
21 มกราคม 2562
52
30508897/วัสดุงานบ้านงานครัว
หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง
21 มกราคม 2562
53
30508899/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
21 มกราคม 2562
54
30508877/วัสดุงานบ้านงานครัว
ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก
21 มกราคม 2562
55
30508878/วัสดุงานบ้านงานครัว
ร้าน เอส ที พี พลาสติกแอนด์เคมีคอลกรุ๊ป
21 มกราคม 2562
56
30508834/วัสดุทันตกรรม
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 มกราคม 2562
57
30508822/วัสดุการแพทย์
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
14 มกราคม 2562
58
30508839/วัสดุการแพทย์
บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด
14 มกราคม 2562
59
30508840/วัสดุการแพทย์
หจก.ลี-เมดิค
14 มกราคม 2562
60
30508713/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
26 ธันวาคม 2561
61
30508708/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
26 ธันวาคม 2561
62
29201516/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7 ธันวาคม 2561
63
28997325/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด
5 พฤศจิกายน 2561
64
29201211/วัสดุการแพทย์
หจก.เซ็นทรัลเมดิคอล
2 พฤศจิกายน 2561
65
10526551/จ้างเหมา/บริการ
นางสาวรจนา ทอดสนิท
24 ตุลาคม 2561
66
10523472/ค้ำประกันสัญญา
หจก.ที.ที.เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต
8 ตุลาคม 2561
67
28997071/วัสดุการแพทย์
บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด
18 กันยายน 2561
68
26131747/วัสดุการแพท์
บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด
12 มิถุนายน 2561
69
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
70
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
71
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
72
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
73
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
74
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
75
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
76
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
77
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
78
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
79
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
80
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
81
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
82
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
83
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
84
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
85
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
86
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
87
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
88
10234336/จ้างทำป้าย
ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง
15 มีนาคม 2559
89
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
90
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
91
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
92
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
93
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
94
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558