รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
24255418/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
7 ธันวาคม 2560
2
10433793/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท หรรษาซุปเปอร์คลีน จำกัด
7 ธันวาคม 2560
3
24255420/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี.เค.เมด จำกัด
7 ธันวาคม 2560
4
24255419/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท จี.เค.เมด จำกัด
7 ธันวาคม 2560
5
24255417/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
7 ธันวาคม 2560
6
24255416/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
7 ธันวาคม 2560
7
24255413/วัสดุสำนักงาน
บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด
7 ธันวาคม 2560
8
24255412/วัสดุแบบพิมพ์
บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด
7 ธันวาคม 2560
9
24255361/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด
7 ธันวาคม 2560
10
10433794/จ้างเหมา/บริการ
หจก.บีบี ลอนดรี
7 ธันวาคม 2560
11
10433795/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน 168 ทรัพย์โยธา
7 ธันวาคม 2560
12
24255360/วัสดุการแพทย์
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
7 ธันวาคม 2560
13
24255359/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
7 ธันวาคม 2560
14
24255358/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
7 ธันวาคม 2560
15
24255357/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เค ซี อินดัสทรี จำกัด
7 ธันวาคม 2560
16
24255353/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออร์โธโปร จำกัด
7 ธันวาคม 2560
17
10433801/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
7 ธันวาคม 2560
18
10433799/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน เอส.เอส.เค. เอ็นเตอร์ไพร์ส
7 ธันวาคม 2560
19
10433798/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
7 ธันวาคม 2560
20
24255377/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
4 ธันวาคม 2560
21
10418260/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
4 ธันวาคม 2560
22
10418261/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท กรีนรีโวลต์ จำกัด
4 ธันวาคม 2560
23
10418262/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด
4 ธันวาคม 2560
24
10418203/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท หรรษาซุปเปอร์คลีน จำกัด
4 ธันวาคม 2560
25
10418204/จ้างเหมา/บริการ
หจก.บีบี ลอนดรี
4 ธันวาคม 2560
26
24255374/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
4 ธันวาคม 2560
27
24255378/วัสดุการแพทย์
บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด
4 ธันวาคม 2560
28
24255379/วัสดุการแพทย์
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จำกัด
4 ธันวาคม 2560
29
24255341/วัสดุการแพทย์
บริษัท พี.เอ็น.ที.กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
4 ธันวาคม 2560
30
24255348/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
4 ธันวาคม 2560
31
10418259/ค้ำประกันสัญญา
หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์
4 ธันวาคม 2560
32
24255368/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
30 พฤศจิกายน 2560
33
10433733/บำรุง
ร้านดาวรุ่งการพิมพ์
29 พฤศจิกายน 2560
34
10433736/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
29 พฤศจิกายน 2560
35
10433742/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน วรธนัทการก่อสร้าง
29 พฤศจิกายน 2560
36
24255320/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
28 พฤศจิกายน 2560
37
24255321/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3)
27 พฤศจิกายน 2560
38
24255324/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
27 พฤศจิกายน 2560
39
24255326/วัสดุการแพทย์
บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด
27 พฤศจิกายน 2560
40
24255327/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
หจก.สมปาน เซอร์วิส
27 พฤศจิกายน 2560
41
24255328/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
27 พฤศจิกายน 2560
42
24255334/วัสดุงานบ้านงานครัว
ร้าน ชัยสว่าง
27 พฤศจิกายน 2560
43
24255336/วัสดุแบบพิมพ์
บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด
27 พฤศจิกายน 2560
44
24255340/วัสดุการแพทย์
บริษัท นิว อาย จำกัด
27 พฤศจิกายน 2560
45
10418298/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 พฤศจิกายน 2560
46
10418299/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
หจก.เอ็มโฟร์ ไบโอเทค
24 พฤศจิกายน 2560
47
10433622/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
23 พฤศจิกายน 2560
48
24255307/วัสดุการแพทย์
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
23 พฤศจิกายน 2560
49
24255315/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด
23 พฤศจิกายน 2560
50
24255308/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
23 พฤศจิกายน 2560
51
24255300/วัสดุไฟฟ้า
ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า
22 พฤศจิกายน 2560
52
24255301/วัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อม
หจก.สมปาน เซอร์วิส
22 พฤศจิกายน 2560
53
24255302/วัสดุไฟฟ้า
หจก.สมปาน เซอร์วิส
22 พฤศจิกายน 2560
54
24255304/วัสดุการแพทย์
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
22 พฤศจิกายน 2560
55
24255305/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
22 พฤศจิกายน 2560
56
24255306/วัสดุการแพทย์
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
22 พฤศจิกายน 2560
57
24255226/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
22 พฤศจิกายน 2560
58
24255228/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
22 พฤศจิกายน 2560
59
24255286/UC
ร้าน พาวเวอร์ เมดิคอล
22 พฤศจิกายน 2560
60
24255213/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มาไลน์ จำกัด
15 พฤศจิกายน 2560
61
24255209/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
15 พฤศจิกายน 2560
62
24255195/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
10 พฤศจิกายน 2560
63
24255190/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10 พฤศจิกายน 2560
64
10418195/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
9 พฤศจิกายน 2560
65
10418174/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 พฤศจิกายน 2560
66
10409204/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
ร้าน ฟ๊อกซ์
6 พฤศจิกายน 2560
67
22908529/วัสดุการแพทย์
บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด
2 พฤศจิกายน 2560
68
22908518/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
1 พฤศจิกายน 2560
69
22908517/วัสดุทันตกรรม
บริษัท นูเด้นท์ จำกัด
1 พฤศจิกายน 2560
70
24255060/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
31 ตุลาคม 2560
71
24255059/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
31 ตุลาคม 2560
72
24255055/วัสดุการแพท์
บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
31 ตุลาคม 2560
73
22908501/วัสดุการแพทย์
บริษัท เมดิทอป จำกัด
27 ตุลาคม 2560
74
24255070/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
27 ตุลาคม 2560
75
22908534/วัสดุสำนักงาน
บริษัท เอเวอรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
25 ตุลาคม 2560
76
22908464/วัสดุการแพทย์
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด
20 ตุลาคม 2560
77
22908428/วัสดุการแพทย์
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ตุลาคม 2560
78
22908442/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด
12 ตุลาคม 2560
79
22908417/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
4 ตุลาคม 2560
80
22908399/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด
4 ตุลาคม 2560
81
10409134/จ้างเหมา/บริการ ศพศ.
ร้านโฆษณาหนึ่งศูนย์หนึ่ึ่ง
3 ตุลาคม 2560
82
10409135/จ้างเหมาบริการ/ศพศ.
บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
3 ตุลาคม 2560
83
22908310/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด
26 กันยายน 2560
84
22908309/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด
26 กันยายน 2560
85
10415993/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
8 กันยายน 2560
86
22908179/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เออีซี ซัพพลาย
8 กันยายน 2560
87
22369994/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
4 กันยายน 2560
88
22369993/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เค ซี อินดัสทรี จำกัด
4 กันยายน 2560
89
22369846/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
25 สิงหาคม 2560
90
10408291/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
18 สิงหาคม 2560
91
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
92
21904548/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
18 กรกฎาคม 2560
93
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
94
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
95
21698465/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
19 พฤษภาคม 2560
96
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
97
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
98
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
99
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
100
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
101
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
102
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
103
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
104
20195638/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
8 กุมภาพันธ์ 2560
105
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
106
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
107
18341214/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซี แชนแนล จำกัด
17 ตุลาคม 2559
108
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
109
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
110
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
111
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
112
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
113
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
114
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
115
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
116
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
117
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
118
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
119
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
120
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558