รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
25200500/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
2
25200532/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
หจก.วินเทค เซอร์วิส
23 พฤษภาคม 2561
3
25200503/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
4
25200504/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
5
25200505/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
6
25200506/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
7
25200507/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
8
25200508/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
9
25200509/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
10
25200521/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
11
25200524/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
12
25200525/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
23 พฤษภาคม 2561
13
25200526/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
14
25200519/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มีนา จำกัด
18 พฤษภาคม 2561
15
25200517/วัสดุการแพทย์
หจก.บี ไอ แอดวานซ์
18 พฤษภาคม 2561
16
25200512/วัสดุการแพทย์
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
18 พฤษภาคม 2561
17
25200515/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3)
18 พฤษภาคม 2561
18
25200513/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
18 พฤษภาคม 2561
19
25200490/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2561
20
25200488/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
21
25200489/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
22
25200494/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
23
25200495/วัสดุการแพทย์
หจก.สมปาน เซอร์วิส
17 พฤษภาคม 2561
24
25200496/วัสดุการแพทย์
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
25
25200497/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
26
25200498/วัสดุการแพทย์
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
27
10488092/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
17 พฤษภาคม 2561
28
25200481/วัสดุการแพทย์
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด
15 พฤษภาคม 2561
29
25200482/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด
15 พฤษภาคม 2561
30
25200485/วัสดุการแพทย์
บริษัท พาวเวอร์ ซัพพลาย (พี แอนด์ โอ ) จำกัด
15 พฤษภาคม 2561
31
25200487/วัสดุการแพทย์
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด
15 พฤษภาคม 2561
32
10488064/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท บีทีเเอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จำกัด
10 พฤษภาคม 2561
33
10488063/จ้างเหมา/บริการ
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
10 พฤษภาคม 2561
34
25200470/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
หจก.ดิษยาพรรณ
8 พฤษภาคม 2561
35
25200471/วัสดุการแพทย์
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
8 พฤษภาคม 2561
36
25200474/วัสดุทันตกรรม
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
8 พฤษภาคม 2561
37
25200350/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน)
8 พฤษภาคม 2561
38
25200353/วัสดุการแพทย์
บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด
8 พฤษภาคม 2561
39
25200448/วัสดุบริโภค
บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด
4 พฤษภาคม 2561
40
25200450/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส
ร้าน รวมสินแก๊ส
4 พฤษภาคม 2561
41
25200447/UC
ร้าน ทูเอ็นเดดเคอร์
4 พฤษภาคม 2561
42
25200409/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 พฤษภาคม 2561
43
25200414/วัสดุการแพทย์
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 พฤษภาคม 2561
44
25200415/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด
2 พฤษภาคม 2561
45
10472657/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
27 เมษายน 2561
46
10472654/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด
27 เมษายน 2561
47
10472650/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน วรธนัทการก่อสร้าง
27 เมษายน 2561
48
25200344/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
24 เมษายน 2561
49
25200343/วัสดุการแพทย์
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
24 เมษายน 2561
50
10472616/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
24 เมษายน 2561
51
25200308/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
20 เมษายน 2561
52
25200303/วัสดุวิทยาศาสตตร์
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
20 เมษายน 2561
53
25200318/วัสดุการแพทย์
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
20 เมษายน 2561
54
25200319/วัสดุการแพทย์
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
20 เมษายน 2561
55
25200323/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้านเอ็นโด เมดิคอล ซายส์
20 เมษายน 2561
56
25200325/วัสดุการแพทย์
บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
20 เมษายน 2561
57
25200326/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท มาสุ จำกัด
20 เมษายน 2561
58
25200300/วัสดุงานบ้านงานครัว
หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์
20 เมษายน 2561
59
25200310/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
19 เมษายน 2561
60
25200309/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
19 เมษายน 2561
61
25200240/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
10 เมษายน 2561
62
25200239/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
10 เมษายน 2561
63
25200238/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
9 เมษายน 2561
64
25200197/วัสดุทันตกรรม
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
30 มีนาคม 2561
65
25200212/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
26 มีนาคม 2561
66
24791512/วัสดุการแพทย์
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
23 มีนาคม 2561
67
24791449/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด
20 มีนาคม 2561
68
10460086/จ้างเหมา/บริการ
หจก.วินเทค เซอร์วิส
7 มีนาคม 2561
69
24791373/วัสดุอะไหล่เพื่อซ่อม
หจก.วินเทค เซอร์วิส
7 มีนาคม 2561
70
24791308/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2561
71
24791251/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
72
24791286/วัสดุการแพทย์
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
73
24791288/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
74
24791290/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
19 กุมภาพันธ์ 2561
75
10450241/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ชุมพล ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
76
24790770/วัสดุการแพทย์
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด
8 มกราคม 2561
77
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
78
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
79
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
80
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
81
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
82
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
83
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
84
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
85
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
86
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
87
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
88
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
89
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
90
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
91
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
92
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
93
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
94
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
95
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
96
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
97
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
98
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
99
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
100
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
101
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
102
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558