รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
10417963/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
16 ตุลาคม 2560
2
10417962/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน พรีเมี่ยมปริ้น
16 ตุลาคม 2560
3
10417960/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด
16 ตุลาคม 2560
4
10417959/จ้างเหมา/บริการ
ร้านดาวรุ่งการพิมพ์
16 ตุลาคม 2560
5
10417953/บำรุง
ร้าน นา นา ภัณฑ์
16 ตุลาคม 2560
6
22908443/วัสดุแบบพิมพ์
หจก.ภาสิน
12 ตุลาคม 2560
7
22908442/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด
12 ตุลาคม 2560
8
22908441/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
12 ตุลาคม 2560
9
22908440/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
12 ตุลาคม 2560
10
22908439/วัสดุแบบพิมพ์
ร้าน ดาวรุ่งการพิมพ์
12 ตุลาคม 2560
11
22908438/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
12 ตุลาคม 2560
12
22908436/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ตุลาคม 2560
13
22908435/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด
12 ตุลาคม 2560
14
22908444/วัสดุสำนักงาน
หจก.ภาสิน
12 ตุลาคม 2560
15
22908446/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด
12 ตุลาคม 2560
16
22908432/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
12 ตุลาคม 2560
17
22908430/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
12 ตุลาคม 2560
18
22908429/วัสดุวิทยาศาสตร์
หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
12 ตุลาคม 2560
19
22908428/วัสดุการแพทย์
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ตุลาคม 2560
20
22908426/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
12 ตุลาคม 2560
21
22908423/วัสดุแบบพิมพ์
บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด
12 ตุลาคม 2560
22
22908422/วัสดุไฟฟ้า
ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า
12 ตุลาคม 2560
23
22908421/วัสดุสำนักงาน
ร้าน พรสิน
12 ตุลาคม 2560
24
22908401/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
11 ตุลาคม 2560
25
22908402/วัสดุการแพทย์
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
11 ตุลาคม 2560
26
22908403/วัสดุการแพทย์
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด
11 ตุลาคม 2560
27
10417910/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน วรธนัทการก่อสร้าง
10 ตุลาคม 2560
28
10417909/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน 168 ทรัพย์โยธา
10 ตุลาคม 2560
29
10416252/จ้างเหมา/บริการ
หจก.บีบี ลอนดรี
6 ตุลาคม 2560
30
10416250/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตุลาคม 2560
31
22908400/วัสดุการแพทย์
บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด
4 ตุลาคม 2560
32
22908399/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด
4 ตุลาคม 2560
33
22908398/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
4 ตุลาคม 2560
34
22908397/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
4 ตุลาคม 2560
35
22908410/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตุลาคม 2560
36
22908412/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตุลาคม 2560
37
22908413/วัสดุการแพทย์
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตุลาคม 2560
38
22908414/วัสดุทันตกรรม
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 ตุลาคม 2560
39
22908417/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
4 ตุลาคม 2560
40
22908418/วัสดุการแพทย์
บริษัท เมดโฟกัส จำกัด
4 ตุลาคม 2560
41
10409131/วัสดุไฟฟ้า ศพศ.
ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า
3 ตุลาคม 2560
42
10409134/จ้างเหมา/บริการ ศพศ.
ร้านโฆษณาหนึ่งศูนย์หนึ่ึ่ง
3 ตุลาคม 2560
43
10409135/จ้างเหมาบริการ/ศพศ.
บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
3 ตุลาคม 2560
44
10409129/จ้างเหมาบริการ/ศพศ.
บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด
3 ตุลาคม 2560
45
22908384/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
2 ตุลาคม 2560
46
22908383/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
2 ตุลาคม 2560
47
22908322/วัสดุการแพทย์
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด
26 กันยายน 2560
48
22908325/เวชภัณฑืยา
บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด
26 กันยายน 2560
49
22908309/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด
26 กันยายน 2560
50
22908310/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด
26 กันยายน 2560
51
22908334/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
25 กันยายน 2560
52
22908333/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
25 กันยายน 2560
53
22908304/วัสดุการแพทย์
หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย
21 กันยายน 2560
54
22908268/วัสดุทันตกรรม
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
20 กันยายน 2560
55
10416053/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
20 กันยายน 2560
56
10416052/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
20 กันยายน 2560
57
22908248/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18 กันยายน 2560
58
22908247/วัสดุการแพทย์
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18 กันยายน 2560
59
22908242/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออร์โธโปร จำกัด
18 กันยายน 2560
60
22908191/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
8 กันยายน 2560
61
22908179/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เออีซี ซัพพลาย
8 กันยายน 2560
62
10415993/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
8 กันยายน 2560
63
10415918/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
6 กันยายน 2560
64
10415889/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
6 กันยายน 2560
65
22369994/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
4 กันยายน 2560
66
22369993/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เค ซี อินดัสทรี จำกัด
4 กันยายน 2560
67
22369846/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
25 สิงหาคม 2560
68
22369894/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด
23 สิงหาคม 2560
69
10408291/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
18 สิงหาคม 2560
70
22369815/วัสดุการแพทย์
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
15 สิงหาคม 2560
71
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
72
21904398/วัสดุการแพทย์
บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จำกัด
18 กรกฎาคม 2560
73
21904548/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
18 กรกฎาคม 2560
74
10389077/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
13 กรกฎาคม 2560
75
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
76
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
77
21904476/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
5 มิถุนายน 2560
78
21904428/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
25 พฤษภาคม 2560
79
21698465/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
19 พฤษภาคม 2560
80
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
81
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
82
21698485/UC
ร้าน พีพี ซัพพลาย
17 พฤษภาคม 2560
83
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
84
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
85
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
86
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
87
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
88
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
89
20195638/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
8 กุมภาพันธ์ 2560
90
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
91
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
92
18341214/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซี แชนแนล จำกัด
17 ตุลาคม 2559
93
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
94
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
95
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
96
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
97
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
98
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
99
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
100
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
101
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
102
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
103
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
104
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
105
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558