ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
28084059/วัสดุวิทยาศาสตร์
หจก.เอส.อี.ซัพพลาย
21 สิงหาคม 2561
2
28084066/วัสดุการแพทย์
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
21 สิงหาคม 2561
3
28084063/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด
21 สิงหาคม 2561
4
28084062/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
21 สิงหาคม 2561
5
28084060/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด
21 สิงหาคม 2561
6
10506883/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
21 สิงหาคม 2561
7
28084049/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด
17 สิงหาคม 2561
8
28084051/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
17 สิงหาคม 2561
9
28084000/วัสดุการแพทย์
หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย
17 สิงหาคม 2561
10
28084046/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
17 สิงหาคม 2561
11
28084043/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
17 สิงหาคม 2561
12
28084042/วัสดุการแพทย์
บริษัท พี.เอ็น.ที.กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
17 สิงหาคม 2561
13
28084037/วัสดุทันตกรรม
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
17 สิงหาคม 2561
14
28084052/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
17 สิงหาคม 2561
15
28084053/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
17 สิงหาคม 2561
16
28084055/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด
17 สิงหาคม 2561
17
28084006/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด
17 สิงหาคม 2561
18
28084005/วัสดุการแพทย์
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
17 สิงหาคม 2561
19
28084004/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
17 สิงหาคม 2561
20
28084003/วัสดุการแพทย์
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด
17 สิงหาคม 2561
21
28084002/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
17 สิงหาคม 2561
22
28084001/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
17 สิงหาคม 2561
23
10506935/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน เอพี 101 ป้าย
16 สิงหาคม 2561
24
10506942/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โตโมกราฟ จำกัด
16 สิงหาคม 2561
25
10506932/จ้างเหมา/บริการ
หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์
16 สิงหาคม 2561
26
10506944/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
16 สิงหาคม 2561
27
10506990/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โตโมกราฟ จำกัด
16 สิงหาคม 2561
28
10506992/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
16 สิงหาคม 2561
29
10506985/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด
16 สิงหาคม 2561
30
10506987/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท สุรนารีแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
16 สิงหาคม 2561
31
10506979/จ้างเหม/บริการ
นายปรีชา ช่วยปุ้ง
16 สิงหาคม 2561
32
28083973/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
15 สิงหาคม 2561
33
28083971/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 สิงหาคม 2561
34
28083974/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
15 สิงหาคม 2561
35
28083975/วัสดุวิทยาศาสตร์
หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
15 สิงหาคม 2561
36
28083933/วัสดุการแพทย์
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด
15 สิงหาคม 2561
37
28083936/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
15 สิงหาคม 2561
38
28083987/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
15 สิงหาคม 2561
39
28083988/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
15 สิงหาคม 2561
40
28083989/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
15 สิงหาคม 2561
41
28083949/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด
8 สิงหาคม 2561
42
28083941/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
8 สิงหาคม 2561
43
28083917/วัสดุการแพทย์
บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด
7 สิงหาคม 2561
44
10479649/วัสดุไฟฟ้า/ศพศ.
หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101
7 สิงหาคม 2561
45
28083773/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
1 สิงหาคม 2561
46
28083764/วัสดุวิทยาศาสตร์
หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
1 สิงหาคม 2561
47
28083870/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน ออยก๊อปปี้
26 กรกฎาคม 2561
48
28083893/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
49
28083892/วัสดุการแพทย์
บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
50
28083890/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
51
28083781/วัสดุทันตกรรม
บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
52
28083778/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
53
28083777/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด
25 กรกฎาคม 2561
54
28083748/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
20 กรกฎาคม 2561
55
28083760/เวชภํัณฑ์ยา
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
19 กรกฎาคม 2561
56
28083759/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 กรกฎาคม 2561
57
28083758/วัสดุการแพทย์
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 กรกฎาคม 2561
58
28083757/วัสดุอื่น
หจก.ไท วอเตอร์ ทรีทเมนท์
19 กรกฎาคม 2561
59
10497544/ครุภัณฑ์โรงงาน
หจก.ผดุงธรรมไฟฟ้า 101
18 กรกฎาคม 2561
60
28083819/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
18 กรกฎาคม 2561
61
28083738/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
16 กรกฎาคม 2561
62
28083740/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด
16 กรกฎาคม 2561
63
26131917/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
12 กรกฎาคม 2561
64
26131928/วัสดุทันตกรรม
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 กรกฎาคม 2561
65
10497319/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
2 กรกฎาคม 2561
66
26131821/วัสดุการแพทย์
บริษัท รีนอลพลัส จำกัด
29 มิถุนายน 2561
67
26131829/วัสดุการแพทย์
บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด
27 มิถุนายน 2561
68
26131744/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด
12 มิถุนายน 2561
69
26131747/วัสดุการแพท์
บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด
12 มิถุนายน 2561
70
10488348/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด
8 มิถุนายน 2561
71
10408180/มูลนิธิ/ครุภัณฑ์การแพ
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด
4 มิถุนายน 2561
72
25200500/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
73
25200485/วัสดุการแพทย์
บริษัท พาวเวอร์ ซัพพลาย (พี แอนด์ โอ ) จำกัด
15 พฤษภาคม 2561
74
25200471/วัสดุการแพทย์
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
8 พฤษภาคม 2561
75
25200239/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
10 เมษายน 2561
76
25200240/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
10 เมษายน 2561
77
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
78
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
79
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
80
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
81
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
82
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
83
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
84
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
85
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
86
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
87
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
88
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
89
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
90
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
91
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
92
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
93
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
94
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
95
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
96
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
97
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
98
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
99
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
100
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
101
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
102
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558