รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
28997314/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
8 พฤศจิกายน 2561
2
28997313/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
8 พฤศจิกายน 2561
3
10526654/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท โปรฟิกส์ จำกัด
7 พฤศจิกายน 2561
4
28997323/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด
5 พฤศจิกายน 2561
5
28997325/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด
5 พฤศจิกายน 2561
6
28997327/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
5 พฤศจิกายน 2561
7
28997328/วัสดุการแพทย์
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด
5 พฤศจิกายน 2561
8
29201210/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
9
29201211/วัสดุการแพทย์
หจก.เซ็นทรัลเมดิคอล
2 พฤศจิกายน 2561
10
29201212/วัสดุการแพทย์
บริษัท เมดิทอป จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
11
29201218/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
12
29201220/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
13
29201177/วัสดุสำนักงาน
บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
14
29201178/วัสดุแบบพิมพ์
บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
15
29201183/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
16
29201184/วัสดุการแพทย์
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
17
29201185/วัสดุการแพทย์
บริษัท เรียลเมด จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
18
29201175/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 พฤศจิกายน 2561
19
29201202/วัสดุการแพทย์
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1 พฤศจิกายน 2561
20
10501102/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ.
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
1 พฤศจิกายน 2561
21
29201201/วัสดุการแพทย์
หจก.ลี-เมดิค
1 พฤศจิกายน 2561
22
29201203/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1 พฤศจิกายน 2561
23
29201205/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
1 พฤศจิกายน 2561
24
29201208/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้านเอ็นโด เมดิคอล ซายส์
1 พฤศจิกายน 2561
25
29201134/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
31 ตุลาคม 2561
26
29201133/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
31 ตุลาคม 2561
27
29201132/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
31 ตุลาคม 2561
28
29201131/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
31 ตุลาคม 2561
29
29201130/วัสดุการแพทย์
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
31 ตุลาคม 2561
30
29201140/วัสดุการแพทย์
บริษัท รีนอลพลัส จำกัด
31 ตุลาคม 2561
31
29201222/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
31 ตุลาคม 2561
32
29201223/วัสดุการแพทย์
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด
31 ตุลาคม 2561
33
29201224/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด
31 ตุลาคม 2561
34
29201226/วัสดุการแพทย์
ร้านเดอะวินเนอร์
31 ตุลาคม 2561
35
29201230/วัสดุวิทยาศาสตร์
หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
31 ตุลาคม 2561
36
29201232/วัสดุการแพทย์
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
31 ตุลาคม 2561
37
29201160/วัสดุการแพทย์
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด
30 ตุลาคม 2561
38
29201162/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
30 ตุลาคม 2561
39
10526645/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอม ดี อี
30 ตุลาคม 2561
40
29201243/วัสดุทันตกรรม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
30 ตุลาคม 2561
41
10526614/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
29 ตุลาคม 2561
42
10526616/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
29 ตุลาคม 2561
43
29201141/วัสดุแบบพิมพ์
หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์
29 ตุลาคม 2561
44
29201195/วัสดุการแพทย์
บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด
25 ตุลาคม 2561
45
29201193/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด
25 ตุลาคม 2561
46
10526551/จ้างเหมา/บริการ
นางสาวรจนา ทอดสนิท
24 ตุลาคม 2561
47
10526556/จ้างเหมา/บริการ
หจก.วินเทค เซอร์วิส
24 ตุลาคม 2561
48
28997262/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออร์โธโปร จำกัด
18 ตุลาคม 2561
49
10526537/จ้างเหมา/บริการ
ร้านโฆษณาหนึ่งศูนย์หนึ่ึ่ง
18 ตุลาคม 2561
50
10526536/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน เอพี 101 ป้าย
18 ตุลาคม 2561
51
10526532/บำรุง
ร้าน เพื่อนบัณฑิต
18 ตุลาคม 2561
52
29201129/วัสดุก๊าชทางการแพทย์
บริษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จำกัด
17 ตุลาคม 2561
53
29201127/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
17 ตุลาคม 2561
54
28997310/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
17 ตุลาคม 2561
55
28997309/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
17 ตุลาคม 2561
56
28997304/วัสดุการแพทย์
หสน.จินดาโอสถ
17 ตุลาคม 2561
57
10523472/ค้ำประกันสัญญา
หจก.ที.ที.เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต
8 ตุลาคม 2561
58
10523489/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอส.บี. เมโทรโลยี่ แอนด์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
26 กันยายน 2561
59
28997174/วัสดุทันตกรรม
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 กันยายน 2561
60
28997160/วัสดุการแพทย์
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด
25 กันยายน 2561
61
28997157/วัสดุการแพทย์
หจก.ลี-เมดิค
25 กันยายน 2561
62
28997156/วัสดุการแพทย์
บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด
25 กันยายน 2561
63
28997148/วัสดุการแพทย์
บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
21 กันยายน 2561
64
28997155/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
21 กันยายน 2561
65
28997183/วัสดุการแพทย์
บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด
21 กันยายน 2561
66
28997123/วัสดุการแพทย์
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด
21 กันยายน 2561
67
28997054/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
19 กันยายน 2561
68
28997094/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
18 กันยายน 2561
69
28997076/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
18 กันยายน 2561
70
28997071/วัสดุการแพทย์
บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด
18 กันยายน 2561
71
28083996/วัสดุการแพทย์
บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 สิงหาคม 2561
72
28084066/วัสดุการแพทย์
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
21 สิงหาคม 2561
73
28084037/วัสดุทันตกรรม
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
17 สิงหาคม 2561
74
10506992/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
16 สิงหาคม 2561
75
28083757/วัสดุอื่น
หจก.ไท วอเตอร์ ทรีทเมนท์
19 กรกฎาคม 2561
76
26131747/วัสดุการแพท์
บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด
12 มิถุนายน 2561
77
10488348/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด
8 มิถุนายน 2561
78
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
79
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
80
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
81
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
82
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
83
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
84
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
85
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
86
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
87
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
88
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
89
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
90
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
91
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
92
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
93
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
94
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
95
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
96
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
97
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
98
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
99
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
100
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
101
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
102
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
103
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558