รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1
24791315/วัสดุก่อสร้าง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2561
2
24791314/วัสดุเกษตร
ร้าน ชัยกิตติ
23 กุมภาพันธ์ 2561
3
24791313/วัสดุงานบ้านงานครัว
ร้าน ชัยกิตติ
23 กุมภาพันธ์ 2561
4
24791312/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เอ็งกิมเชียง
23 กุมภาพันธ์ 2561
5
24791311/วัสดุุคอมพิวเตอร์
ร้าน เอ็งกิมเชียง
23 กุมภาพันธ์ 2561
6
24791310/วัสดุสำรวจ/สำนักงาน
ร้าน เอ็งกิมเชียง
23 กุมภาพันธ์ 2561
7
24791319/วัสดุงานบ้านงานครัว
ร้าน ชัยสว่าง
23 กุมภาพันธ์ 2561
8
24791308/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2561
9
10431366/วัสดุสำนักงาน/ศพศ.
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
22 กุมภาพันธ์ 2561
10
10431365/วัสดุสำนักงาน/ศพศ.
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
22 กุมภาพันธ์ 2561
11
24791272/วัสดุการแพทย์
ร้าน วาย พี เอ็ม ซัพพลาย
21 กุมภาพันธ์ 2561
12
24791271/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2561
13
24791270/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2561
14
24791248/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
15
24791251/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
16
24791253/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
17
24791286/วัสดุการแพทย์
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
18
24791288/วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561
19
24791289/วัสดุการแพทย์
หจก.เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส
19 กุมภาพันธ์ 2561
20
24791290/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด)
19 กุมภาพันธ์ 2561
21
10459833/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
16 กุมภาพันธ์ 2561
22
24791238/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
16 กุมภาพันธ์ 2561
23
24791243/วัสดุการแพทย์
บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จำกัด
16 กุมภาพันธ์ 2561
24
24791244/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
16 กุมภาพันธ์ 2561
25
24791209/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2561
26
24791206/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์
15 กุมภาพันธ์ 2561
27
24791226/วัสดุสำนักงาน
หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส
15 กุมภาพันธ์ 2561
28
24791232/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2561
29
10459839/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2561
30
10459842/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2561
31
24791214/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2561
32
24791254/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท บ้านเงาะคูลลิ่ง จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2561
33
24791255/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส
ร้าน รวมสินแก๊ส
14 กุมภาพันธ์ 2561
34
24791258/วัสดุสำนักงาน
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2561
35
24791259/วัสดุสำนักงาน
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2561
36
24791203/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2561
37
24791202/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคอ จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2561
38
24791199/วัสดุการแพทย์
บริษัท ศูนย์การได้ิยินดีเมด จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2561
39
24791196/วัสดุุการแพทย์เพื่อซ่
หจก.สมปาน เซอร์วิส
13 กุมภาพันธ์ 2561
40
104313350/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
บริษัท วีพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
9 กุมภาพันธ์ 2561
41
10431339/ศพศ.
ร้าน พรสิน
9 กุมภาพันธ์ 2561
42
24790990/วัสดุการแพทย์
บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด
9 กุมภาพันธ์ 2561
43
10459789/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์
7 กุมภาพันธ์ 2561
44
24791183/วัสดุแบบพิมพ์
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
6 กุมภาพันธ์ 2561
45
10450241/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ชุมพล ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
46
10450243/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท สแกนดิเนเวียน ออร์โทพีดิกส์ฯ
2 กุมภาพันธ์ 2561
47
10450245/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
48
10450246/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
49
24791146/วัสดุการแพทย์
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
50
24791150/วัสดุการแพทย์
บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
51
24791152/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
52
10450340/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ไบโอ เคลลิเบรชั่น จำกัด
29 มกราคม 2561
53
10450335/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน 168 ทรัพย์โยธา
29 มกราคม 2561
54
24791089/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด
25 มกราคม 2561
55
24791094/วัสดุการแพทย์
บริษัท สไปโร เมด จำกัด
25 มกราคม 2561
56
24791095/วัสดุการแพทย์
บริษัท โซวิค จำกัด
25 มกราคม 2561
57
24791098/วัสดุการแพทย์
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
25 มกราคม 2561
58
24791088/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
25 มกราคม 2561
59
24791019/วัสดุการแพทย์
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
22 มกราคม 2561
60
24791016/เวชภัณฑ์ยา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
22 มกราคม 2561
61
24790959/วัสดุงานบ้านงานครัว
บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด
18 มกราคม 2561
62
24790956/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
18 มกราคม 2561
63
24791032/วัสดุสำนักงาน
หจก.พี เอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส
17 มกราคม 2561
64
24790966/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท แอทเทส (ประเทศไทย) จำกัด
16 มกราคม 2561
65
24790975/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด
16 มกราคม 2561
66
10408164/มูลนิธิ
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
15 มกราคม 2561
67
10450134/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ไทยพาโก้ เมดเทค จำกัด
12 มกราคม 2561
68
24790921/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
9 มกราคม 2561
69
24790920/วัสดุการแพทย์
บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด
8 มกราคม 2561
70
24790765/วัสดุการแพทย์
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
8 มกราคม 2561
71
24790770/วัสดุการแพทย์
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด
8 มกราคม 2561
72
10450070/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด
5 มกราคม 2561
73
10450068/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
5 มกราคม 2561
74
10450067/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
5 มกราคม 2561
75
24790912/วัสดุการแพทย์
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
3 มกราคม 2561
76
10433915/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
26 ธันวาคม 2560
77
24790817/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
25 ธันวาคม 2560
78
24790888/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท สคิปา เมด จำกัด
22 ธันวาคม 2560
79
24255371/วัสดุทันตกรรม
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 ธันวาคม 2560
80
24790801/วัสดุการแพทย์
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
21 ธันวาคม 2560
81
10433854/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
20 ธันวาคม 2560
82
24790816/เวชภัณฑ์ยา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
19 ธันวาคม 2560
83
10418262/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด
4 ธันวาคม 2560
84
10418261/ค้ำประกันสัญญา
บริษัท กรีนรีโวลต์ จำกัด
4 ธันวาคม 2560
85
10418298/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 พฤศจิกายน 2560
86
10409204/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
ร้าน ฟ๊อกซ์
6 พฤศจิกายน 2560
87
10409134/จ้างเหมา/บริการ ศพศ.
ร้านโฆษณาหนึ่งศูนย์หนึ่ึ่ง
3 ตุลาคม 2560
88
10408291/จ้างเหมา/บริการ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
18 สิงหาคม 2560
89
10401128/บำรุง
นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน
2 สิงหาคม 2560
90
21904548/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
18 กรกฎาคม 2560
91
10379597/บำรุง
นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์
23 มิถุนายน 2560
92
10379545/บำรุง
นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์
6 มิถุนายน 2560
93
10369047/บำรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พฤษภาคม 2560
94
10368991/บำรุง
นางสาวมาลา กินาสูนย์
18 พฤษภาคม 2560
95
21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง
15 พฤษภาคม 2560
96
10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ
ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม
3 พฤษภาคม 2560
97
10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด
7 เมษายน 2560
98
10360798/จ้างเหมา/บริการ
หจก.เอ.บี.ที.พี.
29 มีนาคม 2560
99
10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
ร้าน รจนาการช่าง
29 มีนาคม 2560
100
10352021/บำรุง
นายธนากร จงสมชัย
13 มีนาคม 2560
101
20195638/วัสดุผ้าและเครื่องแต่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
8 กุมภาพันธ์ 2560
102
10338685/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
24 มกราคม 2560
103
10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ
ร้าน ปรีชาพาณิชย์
13 ธันวาคม 2559
104
18341214/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซี แชนแนล จำกัด
17 ตุลาคม 2559
105
10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
10 ตุลาคม 2559
106
10278204/จ้างเหมา/บริการ
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
9 กันยายน 2559
107
18340964/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
6 กันยายน 2559
108
10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์
ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง
25 เมษายน 2559
109
10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์
หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
25 เมษายน 2559
110
16082210/วัสดุการแพทย์
บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด
22 เมษายน 2559
111
15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ
บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
21 มีนาคม 2559
112
14910914/วัสดุการแพทย์
บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด
20 มกราคม 2559
113
14911058/วัสดุการแพทย์
บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มกราคม 2559
114
14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 มกราคม 2559
115
13974019/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ออริเคียว จำกัด
4 ธันวาคม 2558
116
13973844/อุปกรณ์การแพทย์
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558
117
13973843/วัสดุไฟฟ้า
บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด
17 พฤศจิกายน 2558