ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
การขอเข้าตรวจ โควิด 19

ตรวจสอบผลตรวจเชื้อไวรัส Covid-19

 

 

รายงานสถานการณ์ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 09:16
 • ผลการวิจัยการจัดการดูแลทางสังคม และจิตใจในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดร้อยเอ็ด

  ผลการวิจัยการจัดการดูแลทางสังคม และจิตใจในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม...

  วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 16:56
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 11:19
 • ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"

  วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 11:43
 • ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เชิงรุกตรวจโควิด-19 ที่อำเภออาจสามารถ

  ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เชิงรุกตรวจโควิด-19 ที่อำเภออาจสามารถ

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 16:29

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารทางราชการ จำนวน 8,000,000 แผ่น ต่อปี

  วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 11:12
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดก้านสั้นและไม่ใช้ซีเมนต์ (Cementless short stem total...

  วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 15:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดยึดตรึงกระดูกหักด้วยแกนดามกระดูก (Proximal Femoral Nail Antirotation)...

  วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 15:39
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่น SOMATOM Defintion As หมายเลขเครื่อง S/N...

  วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 11:27
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง

  วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 11:39

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ...

  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 15:41
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 14:58
 • ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ จำนวน 3 เครื่อง

  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 08:48
 • ประกาศผู้ชนะการราคาซื้อชุดน้ำยาสกัด RNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 15:19
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 10:24

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 08:32
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าชนิดแปลผล จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 14:13
 • ประกาศราคากลางจ้างทำห้องพักผุ้ป่วยในกลืนแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 131 และ ระบบบ่พักน้ำเสีย 1 ระบบ...

  วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 09:20
 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 8 เตียง

  วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 12:57
 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง

  วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 08:16

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 45265926/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 15 กรกฎาคม 2564
2 45265925/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 15 กรกฎาคม 2564
3 45265924/วัสดุไฟฟ้า หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 15 กรกฎาคม 2564
4 45265927/วัสดุการแพทย์ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 15 กรกฎาคม 2564
5 45265900/วัสดุการแพทย์ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 14 กรกฎาคม 2564
6 45265898/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 กรกฎาคม 2564
7 45265897/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 14 กรกฎาคม 2564
8 45265914/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 13 กรกฎาคม 2564
9 45265915/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 13 กรกฎาคม 2564
10 45265909/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 13 กรกฎาคม 2564
11 45265910/เวชภัณฑ์ยา บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 13 กรกฎาคม 2564
12 45265891/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 12 กรกฎาคม 2564
13 45265815/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 5 กรกฎาคม 2564
14 45265831/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 5 กรกฎาคม 2564
15 45265827/วัสดุการแพทย์ บริษัท โปรฟิกส์ จำกัด 5 กรกฎาคม 2564
16 45265825/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 5 กรกฎาคม 2564
17 45265826/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 5 กรกฎาคม 2564
18 45265828/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 6) 5 กรกฎาคม 2564
19 45265822/วัสดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยาม จำกัด 5 กรกฎาคม 2564
20 45265811/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 30 มิถุนายน 2564
21 45265810/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด 30 มิถุนายน 2564
22 45265790/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด 30 มิถุนายน 2564
23 45265795/วัสดุการแพทย์ บริษัท สไปโร เมด จำกัด 29 มิถุนายน 2564
24 45265737/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 23 มิถุนายน 2564
25 44673958/วัสดุการแพทย์ ร้าน เฟิร์สท เทรดดิ้ง 15 มิถุนายน 2564
26 44673862/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 8 มิถุนายน 2564
27 44673812/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 20 พฤษภาคม 2564
28 44673708/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโฟกัส จำกัด 14 พฤษภาคม 2564
29 44673692/วัสดุการแพทย์ บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด 11 พฤษภาคม 2564
30 44673682/วัสดุการแพทย์ นายชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย 7 พฤษภาคม 2564
แสดงทั้งหมด

VDO

 • ข่าวนำเสนอผู้บริหารเดือน 15 กรกฎาคม 2564

  ข่าวนำเสนอผู้บริหารเดือน 15 กรกฎาคม 2564

  วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 09:28
 • สรุปข่าว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รอบเดือน พฤษภาคม 2564

  สรุปข่าว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รอบเดือน พฤษภาคม 2564

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 08:41
 • นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ยัน รพ อาสามาร รพ พนมไพร ยังปลอดภัย

  นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ยัน รพ อาสามาร รพ พนมไพร ยังปลอดภัย

  วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 07:58
 • 270464 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

  270464 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 07:58
 • 250464 เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

  250464 เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 07:57

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503