โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 15:24
 • 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

  3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 15:15
 • 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2564 10:16
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)

  วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564 15:15
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี 2565”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี 2565”

  วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564 11:40

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 11:15
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 10:28
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อวัณโรค GeneXpert จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 09:53
 • ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 500,000 กิโลกรัม ในระยะเวลา 365 วัน

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 09:40
 • ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Out Lab จำนวน 462 รายการ

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 09:26

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน 1 ระบบ

  วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 13:28
 • ...

  วันพุธ, 17 พฤศจิกายน 2564 16:12
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน...

  วันพุธ, 17 พฤศจิกายน 2564 16:03
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

  วันพุธ, 17 พฤศจิกายน 2564 16:00
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 10:51

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องดูดควันและกำจัดอนุภาคขณะจี้ห้ามเลือดผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 07:54
 • ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง...

  วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 15:46
 • ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

  วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2564 08:12
 • ประกาศราคากลางตู้ Biosafety cabinet class II (BSC class II) จำนวน 1 ตู้

  วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2564 08:06
 • ประกาศราคากลางจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 500,000 กิโลกรัม

  วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 07:05

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10806246/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชั่น จำกัด 26 พฤศจิกายน 2564
2 10806220/จ้างเหมา/บริการ หจก.กุลวัตร-ซักรีด 18 พฤศจิกายน 2564
3 10800877/วัสดุการแพทย์ บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
4 10800879/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
5 10800855/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโพกัส จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
6 10800857/วัสดุไฟฟ้า ร้าน ขอนแก่น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 16 พฤศจิกายน 2564
7 10800864/วัสดุการแพทย์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
8 10800865/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
9 18861885/วัสดุการแพทย์ บริษัท กรีนเฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด 16 พฤศจิกายน 2564
10 10800821/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2564
11 10800813/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก A) 12 พฤศจิกายน 2564
12 10800617/วัสดุไฟฟ้า บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 9 พฤศจิกายน 2564
13 18861880/ครุภัณฑ์/เงินบริจาค บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 พฤศจิกายน 2564
14 10800788/วัสดุการแพทย์ ร้าน เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 8 พฤศจิกายน 2564
15 10800741/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2564
16 10800740/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2564
17 10800771/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2564
18 10800767/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 4 พฤศจิกายน 2564
19 10800678/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 2 พฤศจิกายน 2564
20 10800745/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 2 พฤศจิกายน 2564
21 10800647/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 28 ตุลาคม 2564
22 10800646/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 28 ตุลาคม 2564
23 10800511/จ้างเหมา/บริการ บริษั นิโปร เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 28 ตุลาคม 2564
24 10800667/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 28 ตุลาคม 2564
25 10800666/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด 28 ตุลาคม 2564
26 10800645/วัสดุการแพทย์ บริษัท โซวิค จำกัด 27 ตุลาคม 2564
27 10800655/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 27 ตุลาคม 2564
28 10794764/วัสดุการแพทย์ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 25 ตุลาคม 2564
29 10794798/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
30 10794778/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
แสดงทั้งหมด

VDO

 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:57
 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:56
 • วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:54

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503