ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
การขอเข้าตรวจ โควิด 19

ตรวจสอบผลตรวจเชื้อไวรัส Covid-19

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาสนามจังหวัดร้อยเอ็ด
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาสนามจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม จ.ร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.วิบูลย์ เตชะโกศล ผู้อำนยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีเตียงสำหรับรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้รักษา จำนวน 97 คน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 129 ราย จึงได้ย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 128 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพียง 500 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยย้ายมาอยู่ 46คน
นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จนกระทั่งย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจจะนำพาพวกเราให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว :: ภาพ

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/157306/

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503