ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
การขอเข้าตรวจ โควิด 19

ตรวจสอบผลตรวจเชื้อไวรัส Covid-19

ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เชิงรุกตรวจโควิด-19 ที่อำเภออาจสามารถ

ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เชิงรุกตรวจโควิด-19 ที่อำเภออาจสามารถ

ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เชิงรุกตรวจโควิด-19 ที่อำเภออาจสามารถ

วันนี้ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 7 ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 169 ราย มีผู้สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในพื้นที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทันเวลา จึงขอสนับสนุนรถรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เข้าตรวจที่อำเภออาจสามารถ และพื้นที่อื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 โดยในแต่ละวัน โรงพยาบาลอาสามารถ จะมีทีมสนับสนุนจากโรงพยาบาลโพนทอง มาร่วมทำการการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 โดยจะสามารถทำการตรวจคัดกรอง ได้มากกว่าวันละ 120 คน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว :: ภาพ

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503