ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสำเนียง แก้วพวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565, 15:55 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริขวัญ นันทวัตร

วันที่ 10 สิงหาคม 2565, 15:43 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ ครุผาด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565, 12:43 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นาย คำนวณ ปรีชาญาณวงศ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2565, 02:04 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชูศรี ทองเพ็ญ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565, 16:37 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลพร ทองเพ็ญ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565, 16:36 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกพร ยอดยศ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565, 09:22 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางเอมอร อาภรณ์รัตน์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565, 09:52 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิรมล สุวรรณศรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565, 12:28 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางจำนงค์ พันสลาบขวา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565, 11:41 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางมยุรี ดีสิน พร้อมครอบครัว

วันที่ 1 สิงหาคม 2565, 11:27 น.

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ปัสธร หวานอารมย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565, 10:42 น.