งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โอมิครอน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณพี่น้องขาวร้อยเอ็ดและคนไทยทุกคน
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน3 ปี2565 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503