new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ถวายในหลวงปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมในพิธี
พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ประกอบไปด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นโบราณราชประเพณี
เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคลนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 8 กรกฎาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503