ติดตามการดำเนินงานการจัดบริการเครือข่ายปฐมภูมิ CUP เมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พย.60 นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.รอ.พร้อมคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดบริการเครือข่ายปฐมภูมิ CUP เมืองร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ สาธารณสุขอำเภอเมือง ผช.สสอ.เมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองฯ รพ.จุรีเวศ รพ.สต.ทุกแห่งรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคาร เฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

                                                                                                           อุไรพรณ์ : ข่าว / ภาพ # 28 พ.ย. 60