ประกาศประกวดราคาซื้อ HIV Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,667,104.- บ..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,667,104.- บ..pdf[ ]591 kB