ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื้่องปรับอากาศแบบจ้างเหมารายปี จำนวน 172 เครื่อง

Attachments:
Download this file (ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบจ้างเหมารายปีจำนวน172เครื่อง.pdf)ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบจ้างเหมารายปีจำนวน172เครื่อง.pdf[ ]4941 kB