แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบการระบาดของอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) โดยใช้ชื่ออีเมล health.moph.go.th หลอกลวงว่ามีการอัปเดตระบบอีเมลให้คลิก Verrification เพื่อให้สามารถใช้อีเมลได้ต่อไปตามภาพที่แสดงดังนี้

26 08 65 10 53 56

  ดังนั้นหากท่านพบอีเมลหลอกลวงข้างต้น ให้ดำเนินการลบอีเมลทิ้งทันที ห้ามคลิกลิงก์หรือไอคอนหลอกลวง ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมอีเมลหลอกลวงดังกล่าว